Apceres par Latvijas pilskalniem

Product no.: 14_09_030
32.00
Price includes VAT,


/ Juris Urtāns / | 978-9984-854-45-8 | Nordik / | 2013 | 224 s. | Riga /

Additional product information

Publisher Nordik / Nordik /
Author Juris Urtāns / Juris Urtāns /
City Riga / Riga /
Pages 224 s.
ISBN 978-9984-854-45-8
Detail Grāmatas centrā ir jēdziens pilskalns. Latviešu valodā šim jēdzienam ir divējāda nozīme. Tā apzīmē gan kalnus, kuros uzbūvētas vācu krustnešu pilis, gan tādus no zemes veidotus nocietinājumus, kas raksturo vietējo tautību dzīvi viņu koka pilīs pirms vācu krustnešu iekarojumiem. Autora interese vairāk bijusi vērsta uz Latvijas austrumu un centrālās daļas pilskalniem, tāpēc Latvijas rietumu daļas jeb Kurzemes un Zemgales pilskalni grāmatā diemžēl skarti mazākā apjomā. Daļa no grāmatas nodaļām ir jau publicēta, daļa ir par jaunu uzrakstītas. Iepriekšējie publicējumi ir papildināti ar vēlāku laiku dotumiem un atziņām. Apcerēs par pilskalniem lielā mērā ir izmantoti pilskalnu un citu arheoloģisko vietu apzināšanas materiāli, agrākie no kuriem attiecas uz 19.gs., Latvijas laika Pieminekļu valdes arhīva materiāli un paša autora plašie apzināšanas darbi, kur liela vieta ir veltīta pilskalnu situācijai. Izmantoti arī arheoloģisko izrakumu dotumi (gan autora, gan citu veiktie), tomēr arheoloģisko izrakumu rezultāti nav galvenais pilskalnu apcerēs. Plaši izmantots vizuālais materiāls, arī autora veiktās areālās fotogrāfijas. Monogrāfijā sniegtas jaunas atziņas par pilskalnu lokalizācijas likumsakarībām, pilskalnu un to apkārtnes veidojumu, pilskalnu postīšanu un iznīcināšanu, savdabīgākiem pilskalnu izmantošanas veidiem u.c. /// ///

Browse these categories as well: Archaelogy, History