Rodynna dynastiia Sitsins’kykh-Chekhivs’kykh-Sichyns’kykh-Shandoriv: prosopohrafichnyi portret

Product no.: 20_15_001
93.75
Price includes VAT,


Родинна династія Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів: просопографічний портрет (XVIII-XXI ст.) / Anatolii Trembits’kyi / Анатолій Трембіцький | 978-617-7600-53-3 | Strykhar A. / Стрихар А. | 2019 | 849 S. | Khmel’nyts’kyi / Хмельницький

Additional product information

Publisher Strychar A. / Strykhar A. / Стрихар А.
Author Anatolij Trembic’kyj / Anatolii Trembits’kyi / Анатолій Трембіцький
City Chmel’nyc’kyj / Khmel’nyts’kyi / Хмельницький
Pages 849 S.
ISBN 978-617-7600-53-3
Detail /// /// У монографії Анатолія Трембіцького розв’язана наукова проблема щодо створення колективного портрету відомих представників української родини, знакової в житті України та української діяспори Німеччини, Словаччини, США, Франції, Чехії. Розвиток вітчизняної історичної науки на сучасному етапі потребує створення сучасних історичних портретів цілих династій визначних науковців чи відомих українських діячів у контексті історично-культурного розвитку української громади в місцях осідку, створення праць про ролю і місце цих особистостей в історично-культурній спадщині українського народу. Про визначні постаті цієї династії тривалі десятиліття було заборонено говорити. Цей проєкт, виконаний на належному науковому рівні, заповнює один із важливих секторів фундаментального знання про історичну ролю кожного зі значних особистостей в певну історичну добу. Досліджень життя та діяльности найкращих представників цієї славної української родини не проводилось. Тоталітарні радянський та чехословацький режими наклали на неї ідеологічний штамп „українські буржуазні націоналісти“. Монографія складається з шести розділів і 22 підрозділів, які збалянсовані за обсягом, логічно доповнюють один одного та загалом забезпечують комплексний підхід щодо висвітлення історії життя та діяльности багатьох членів родини.

Browse these categories as well: Books, Ukraine, Genealogy. Heraldry, History