Memoari jugoslavenskog revolucionera 1 (1905-1943) : Dalmacija - fragmenti historije 20. vijeka


Memoari jugoslavenskog revolucionera 1 (1905-1943) : Dalmacija - fragmenti historije 20. vijeka

Artikel-Nr.: 14_05_020 Order Nr 21138
21,00

Preis inkl. MwSt./ Vicko Krstulovic / | 978-9958-30-146-9 | Buybook / | 2012 | 461 S. | Sarajevo /

Weitere Produktinformationen

Verlag Buybook / Buybook /
Autor Vicko Krstulovic / Vicko Krstulovic /
Stadt Sarajevo / Sarajevo /
Seiten 461 S.
ISBN 978-9958-30-146-9
Detail Vicko Krstulovic (Split 1905-1988) pripadao je autenticnim evropskim komunistima XX vijeka. Potekao je iz tezacke i radnicke splitske porodice, bio je clan KPJ-SKJ sa najduzim stazom, od 1922. godine. Jedan je od sekretara SKOJ-a, i na Titov zahtjev sekretar Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 1939. Kuca porodice Krstulovic u Splitu izmedu dva svjetska rata bila je stjeciste svih istaknutih jugoslavenskih revolucionara. U narodnooslobodilackoj borbi 1941-1945. Vicko Krstulovic je izrastao u legendarnog komandanta dalmatinskih partizana koji su se borili protiv italijanskih fasista, njemacih nacista, cetnika i ustasa. Sa suprugom Lucijom i maloljetnom djecom Maksimom, Natasom i Viborgom, prosao je kroz pakao Neretve i Sutjeske. Odigrao je kljucnu ulogu u spasavanju ranjenika na Neretvi, i u strateski presudnom oslobadjanju dalmatinskih otoka i Visa koji je postao most sa saveznickim snagama. I pored ogromnog doprinosa i stava, istina o borbi dalmatinskih partizana je ostala skrivena od jugoslavenske javnosti. Iako je Vicko pripadao vrhu jugoslavenskog komunistickog pokreta nije podlegao autoritetu kulta licnosti i vrlo rano, vec u toku rata, suocio se i sukobio sa pojavama staljinizrna i nacionalizma - klicama buduceg raspada Jugoslavije. Od pocetka sezdesetih godina potisnut je iz javnog zivota Jugoslavije zbog kritickog stava prema politici partijskih lidera, a njegovo zalaganje za Jadransku orijentaciju Jugoslavije nije naislo na razumijevanje u birokratiziranoj jugoslavenskoj vlasti. /// ///

Auch diese Kategorien durchsuchen: Bosnien und Herzegovina, Zeitgeschichte