Znajomtes’. Ukrajina. Atlas / Знайомтесь. Україна. Атлас

Artikel-Nr.: 11_01_218
26.00

Preis inkl. MwSt./ | 978-966-475-477-1 | Kartohafija / Картогафія | 2009 | 104 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Kartohafija / Kartohafiia / Картогафія
Autor / /
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 104 S.
ISBN 978-966-475-477-1
Detail Видання поділяється на 2 основні частини. Перша містить інформацію про історію формування території України, її природні умови,а також довідкову інформацію про населення та господарство країни. Сюди включені космічний знімок України, карти адміністративно-територіального устрою, фізичної поверхні країни, розселення населення, транспортної мережі тощо. До карт подаються пояснювальні тексти, таблиці, графіки, діаграми, численні фотоілюстрації. Друга частина – регіонально-краєзнавча. Вона містить інформацію краєзнавчого характеру в розрізі згрупованих областей і регіонів України – Північ, Захід, Центр, Схід, Південь , а також Українські Карпати та Автономна Республіка Крим. В основу такого поділу регіонів України покладений не тільки географічний принцип, але й враховані загальні архетипи, історія та культурні традиції. До кожної області України подано її “паспорт” – довідкова інформація про історичне формування та дату утворення, адміністративно-територіальний устрій, площу та кількість населення. На картах нанесена різнобічна інформація про туристичні об’єкти даного регіону - найвідоміші історико-культурні, архітектурні та археологічні пам’ятки, музеї та місця історичних подій, печерні міста та об’єкти природно-заповідного фонду, курорти. До кожного з п’ятьох регіонів додається розворот фотоілюстрацій з текстовим супроводом всесвітньо відомих пам’ятників історії, культури та архітектури. /// Vydannja podiljajet’sja na 2 osnovni castyny. Persa mistyt’ informaciju pro istoriju formuvannja terytoriji Ukrajiny, jiji pryrodni umovy,a takoz dovidkovu informaciju pro naselennja ta hospodarstvo krajiny. Sjudy vkljuceni kosmicnyj znimok Ukrajiny, karty administratyvno-terytorial’noho ustroju, fizycnoji poverchni krajiny, rozselennja naselennja, transportnoji merezi tosco. Do kart podajut’sja pojasnjuval’ni teksty, tablyci, hrafiky, diahramy, cyslenni fotoiljustraciji. Druha castyna – rehional’no-krajeznavca. Vona mistyt’ informaciju krajeznavcoho charakteru v rozrizi zhrupovanych oblastej i rehioniv Ukrajiny – Pivnic, Zachid, Centr, Schid, Pivden’ , a takoz Ukrajins’ki Karpaty ta Avtonomna Respublika Krym. V osnovu takoho podilu rehioniv Ukrajiny pokladenyj ne til’ky heohraficnyj pryncyp, ale j vrachovani zahal’ni archetypy, istorija ta kul’turni tradyciji. Do koznoji oblasti Ukrajiny podano jiji “pasport” – dovidkova informacija pro istorycne formuvannja ta datu utvorennja, administratyvno-terytorial’nyj ustrij, ploscu ta kil’kist’ naselennja. Na kartach nanesena riznobicna informacija pro turystycni ob’jekty danoho rehionu - najvidomisi istoryko-kul’turni, architekturni ta archeolohicni pam’jatky, muzeji ta miscja istorycnych podij, pecerni mista ta ob’jekty pryrodno-zapovidnoho fondu, kurorty. Do koznoho z p’jat’och rehioniv dodajet’sja rozvorot fotoiljustracij z tekstovym suprovodom vsesvitn’o vidomych pam’jatnykiv istoriji, kul’tury ta architektury. /// Vydannia podiliaiet’sia na 2 osnovni chastyny. Persha mistyt’ informatsiiu pro istoriiu formuvannia terytorii Ukrainy, ii pryrodni umovy,a takozh dovidkovu informatsiiu pro naselennia ta hospodarstvo krainy. Siudy vkliucheni kosmichnyi znimok Ukrainy, karty administratyvno-terytorial’noho ustroiu, fizychnoi poverkhni krainy, rozselennia naselennia, transportnoi merezhi toshcho. Do kart podaiut’sia poiasniuval’ni teksty, tablytsi, hrafiky, diahramy, chyslenni fotoiliustratsii. Druha chastyna – rehional’no-kraieznavcha. Vona mistyt’ informatsiiu kraieznavchoho kharakteru v rozrizi zhrupovanykh oblastei i rehioniv Ukrainy – Pivnich, Zakhid, Tsentr, Skhid, Pivden’ , a takozh Ukrains’ki Karpaty ta Avtonomna Respublika Krym. V osnovu takoho podilu rehioniv Ukrainy pokladenyi ne til’ky heohrafichnyi pryntsyp, ale i vrakhovani zahal’ni arkhetypy, istoriia ta kul’turni tradytsii. Do kozhnoi oblasti Ukrainy podano ii “pasport” – dovidkova informatsiia pro istorychne formuvannia ta datu utvorennia, administratyvno-terytorial’nyi ustrii, ploshchu ta kil’kist’ naselennia. Na kartakh nanesena riznobichna informatsiia pro turystychni ob’iekty danoho rehionu - naividomishi istoryko-kul’turni, arkhitekturni ta arkheolohichni pam’iatky, muzei ta mistsia istorychnykh podii, pecherni mista ta ob’iekty pryrodno-zapovidnoho fondu, kurorty. Do kozhnoho z p’iat’okh rehioniv dodaiet’sia rozvorot fotoiliustratsii z tekstovym suprovodom vsesvitn’o vidomykh pam’iatnykiv istorii, kul’tury ta arkhitektury.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Geographie, Geschichte, Karten