Knjazestvo Feodoro y eho knjaz’ja / Княжество Феодоро и его князья

Artikel-Nr.: 11_28_022
42.00

Preis inkl. MwSt.Fadeeva T.M., Saposnykov A.K. / Фадеева Т.М., Шапошников А.К. | 978-966-648-061-1 | Biznes-Inform / Бизнес-Информ | 2011 | 396 S. | Simferopol’ / Симферополь

Weitere Produktinformationen

Verlag Biznes-Inform / Biznes-Inform / Бизнес-Информ
Autor Fadeeva T.M., Saposnykov A.K. / Fadeeva T.M., Shaposhnikov A.K. / Фадеева Т.М., Шапошников А.К.
Stadt Simferopol’ / Simferopol’ / Симферополь
Seiten 396 S.
ISBN 978-966-648-061-1
Detail Knyha posvjascena maloyzvestnыm stranycam ystoryy srednevekovoho knjazestva Feodoro, suscestvovavseho v Juho-zapadnom hornom Krыmu v XIV- XV vekach. Nesmotrja na skudost’ faktov y artefaktov eho rol’ v evropejskoj polytyke y duchovnoj zyzny toho vremeny predstavljaetsja ves’ma znacytel’noj. Odnoymennaja stolyca knjazestva na hore Manhup, vospetaja v poэme XIVstoletyja, po pryrodnomu y rukotvornomu velycyju sravnyvaetsja s samym Konstantynopolem. Эtot poslednyj ostrovok vyzantyjskoj cyvylyzacyy posle pocty poluhodovoho soprotyvlenyja pal pod udaramy turok v 1475 hodu. Preemstvennost’ s Vyzantyej kak «stranstvujuscym hosudarstvom» proslezyvaetsja v heral’dyke y henealohyy, suscestvenno dopolnjajuscej kratkye soobscenyja v tureckych, henuэzskych y russkych ystocnykach. /// Kniga posviashchena maloizvestnym stranitsam istorii srednevekovogo kniazhestva Feodoro, sushchestvovavshego v Iugo-zapadnom gornom Krymu v XIV- XV vekakh. Nesmotria na skudost’ faktov i artefaktov ego rol’ v evropeiskoi politike i dukhovnoi zhizni togo vremeni predstavliaetsia ves’ma znachitel’noi. Odnoimennaia stolitsa kniazhestva na gore Mangup, vospetaia v poeme XIVstoletiia, po prirodnomu i rukotvornomu velichiiu sravnivaetsia s samim Konstantinopolem. Etot poslednii ostrovok vizantiiskoi tsivilizatsii posle pochti polugodovogo soprotivleniia pal pod udarami turok v 1475 godu. Preemstvennost’ s Vizantiei kak «stranstvuiushchim gosudarstvom» proslezhivaetsia v geral’dike i genealogii, sushchestvenno dopolniaiushchei kratkie soobshcheniia v turetskikh, genuezskikh i russkikh istochnikakh. /// Книга посвящена малоизвестным страницам истории средневекового княжества Феодоро, существовавшего в Юго-западном горном Крыму в XIV- XV веках. Несмотря на скудость фактов и артефактов его роль в европейской политике и духовной жизни того времени представляется весьма значительной. Одноименная столица княжества на горе Мангуп, воспетая в поэме XIVстолетия, по природному и рукотворному величию сравнивается с самим Константинополем. Этот последний островок византийской цивилизации после почти полугодового сопротивления пал под ударами турок в 1475 году. Преемственность с Византией как «странствующим государством» прослеживается в геральдике и генеалогии, существенно дополняющей краткие сообщения в турецких, генуэзских и русских источниках.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Bücher, Byzantinistik, Geschichte