1 - 1 von 71 Ergebnissen

Belaruskaja dyjalektalohіja. Materyjaly і dasledavannі : zbornіk

Artikel-Nr.: 12_34_017
28,00

Preis inkl. MwSt.Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні : зборнік / / | 2219-9675 | Іn-t movy і lіtaratury іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly NAN Belarusі, Belaruskaja navuka / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі, Беларуская навука | 2012 | 263 S. | Mіnsk / Мінск

Weitere Produktinformationen

Verlag Іn-t movy і lіtaratury іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly NAN Belarusі, Belaruskaja navuka / Іn-t movy і lіtaratury іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly NAN Belarusі, Belaruskaia navuka / Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі, Беларуская навука
Autor / /
Stadt Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Seiten 263 S.
ISBN 2219-9675
Detail Zbornіk z’jauljaecca carhovym vypuskam vydannja “Belaruskaja dyjalektalohіja. Materyjaly і dasledavannі”, pacatak jakoha jak peryjadycnaha vydannja byu pakladzeny u 2010 h., ale samo іsnavanne dyjalektalahіcnaha zbornіka pacynaecca z 1975 h., kalі z’javіlasja persaja knіha z dyjalektalahіcnaj seryі — “Z narodnaha slounіka” (Mіnsk, 1975). Jak і u papjarednіch vypuskach, zbornіk zmjascae padborkі dyjalektnych slou z roznych rehіenau Belarusі. Kozny artykul aforleny u vyhljadze nevjalіkaha slounіcka, da koznaha slova padaecca bahaty іljustracyjny materyjal. U razdzele “Navukovy dasledavannі” zmescany artykuly pa roznych movaznaucych prablemach, padrychtavanyja na dyjalektnym materyjale. Tradycyjnym u vydannі stau razdzel “Teksty” . Zavjarsajuc’ knіhu pakazal’nіk slou da persaha vypusku vydannja, a taksama roznyja davedacnyja materyjaly pa afarmlennі artykulau. /// Zbornіk z’iauliaetstsa charhovym vypuskam vydannia “Belaruskaia dyialektalohіia. Materyialy і dasledavannі”, pachatak iakoha iak peryiadychnaha vydannia byu pakladzeny u 2010 h., ale samo іsnavanne dyialektalahіchnaha zbornіka pachynaetstsa z 1975 h., kalі z’iavіlasia pershaia knіha z dyialektalahіchnai seryі — “Z narodnaha slounіka” (Mіnsk, 1975). Iak і u papiarednіkh vypuskakh, zbornіk zmiashchae padborkі dyialektnykh slou z roznykh rehіenau Belarusі. Kozhny artykul aforleny u vyhliadze nevialіkaha slounіchka, da kozhnaha slova padaetstsa bahaty іliustratsyiny materyial. U razdzele “Navukovy dasledavannі” zmeshchany artykuly pa roznykh movaznauchykh prablemakh, padrykhtavanyia na dyialektnym materyiale. Tradytsyinym u vydannі stau razdzel “Teksty” . Zaviarshaiuts’ knіhu pakazal’nіk slou da pershaha vypusku vydannia, a taksama roznyia davedachnyia materyialy pa afarmlennі artykulau. /// Зборнік з’яўляецца чарговым выпускам выдання “Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні”, пачатак якога як перыядычнага выдання быў пакладзены ў 2010 г., але само існаванне дыялекталагічнага зборніка пачынаецца з 1975 г., калі з’явілася першая кніга з дыялекталагічнай серыі — “З народнага слоўніка” (Мінск, 1975). Як і ў папярэдніх выпусках, зборнік змяшчае падборкі дыялектных слоў з розных рэгіёнаў Беларусі. Кожны артыкул афорлены ў выглядзе невялікага слоўнічка, да кожнага слова падаецца багаты ілюстрацыйны матэрыял. У раздзеле “Навуковы даследаванні” змешчаны артыкулы па розных мовазнаўчых праблемах, падрыхтаваныя на дыялектным матэрыяле. Традыцыйным у выданні стаў раздзел “Тэксты” . Завяршаюць кнігу паказальнік слоў да першага выпуску выдання, а таксама розныя даведачныя матэрыялы па афармленні артыкулаў.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Ethnographie, Geschichte, Sprachwissenschaft
1 - 1 von 71 Ergebnissen