Resursni ta insi platezi. Fiksovanyj sil’s’kohospodars’kyj podatok / Ресурсні та інші платежі. Фіксований сільськогосподарський податок

Artikel-Nr.: 11_01_006
20,00

Preis inkl. MwSt.Papaiky, O. / Папаіки, О. | 978-966-667-437-4 | Jurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 392 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Autor Papaiky, O. / Papaiky, O. / Папаіки, О.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 392 S.
ISBN 978-966-667-437-4
Reihe Бібліотека платника податків
Band 9(15)
Detail У збірнику комплексно висвітлюється питання справляння ресурсних платежів, що сплачуються під час спеціального використання природних ресурсів, а також питання справляння інших платежів: збору за забруднення навколишнього природного середовища, збору за користування радіочастотним ресурсом, збору за проведення гастрольних заходів та фіксованого сільськогосподарського податку. Видання висвітлює основні положення щодо платників, об’єктів оподаткування, порядки обчислення та внесення до бюджету податкових зобов’язань, порядок надання пільг та особливості оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком. Також наведені нормативи, ставки і розміри ресурсних та інших платежів і фіксованого сільськогосподарського податку, зазначені строки та порядок подання податкових розрахунків. Збірник включає нормативні документи, які є чинними на момент видання і регулюють дані питання. /// U zbirnyku kompleksno vysvitljujet’sja pytannja spravljannja resursnych plateziv, sco splacujut’sja pid cas special’noho vykorystannja pryrodnych resursiv, a takoz pytannja spravljannja insych plateziv: zboru za zabrudnennja navkolysn’oho pryrodnoho seredovysca, zboru za korystuvannja radiocastotnym resursom, zboru za provedennja hastrol’nych zachodiv ta fiksovanoho sil’s’kohospodars’koho podatku. Vydannja vysvitljuje osnovni polozennja scodo platnykiv, ob’jektiv opodatkuvannja, porjadky obcyslennja ta vnesennja do bjudzetu podatkovych zobov’jazan’, porjadok nadannja pil’h ta osoblyvosti opodatkuvannja fiksovanym sil’s’kohospodars’kym podatkom. Takoz navedeni normatyvy, stavky i rozmiry resursnych ta insych plateziv i fiksovanoho sil’s’kohospodars’koho podatku, zaznaceni stroky ta porjadok podannja podatkovych rozrachunkiv. Zbirnyk vkljucaje normatyvni dokumenty, jaki je cynnymy na moment vydannja i rehuljujut’ dani pytannja. /// U zbirnyku kompleksno vysvitliuiet’sia pytannia spravliannia resursnykh platezhiv, shcho splachuiut’sia pid chas spetsial’noho vykorystannia pryrodnykh resursiv, a takozh pytannia spravliannia inshykh platezhiv: zboru za zabrudnennia navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha, zboru za korystuvannia radiochastotnym resursom, zboru za provedennia hastrol’nykh zakhodiv ta fiksovanoho sil’s’kohospodars’koho podatku. Vydannia vysvitliuie osnovni polozhennia shchodo platnykiv, ob’iektiv opodatkuvannia, poriadky obchyslennia ta vnesennia do biudzhetu podatkovykh zobov’iazan’, poriadok nadannia pil’h ta osoblyvosti opodatkuvannia fiksovanym sil’s’kohospodars’kym podatkom. Takozh navedeni normatyvy, stavky i rozmiry resursnykh ta inshykh platezhiv i fiksovanoho sil’s’kohospodars’koho podatku, zaznacheni stroky ta poriadok podannia podatkovykh rozrakhunkiv. Zbirnyk vkliuchaie normatyvni dokumenty, iaki ie chynnymy na moment vydannia i rehuliuiut’ dani pytannia.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Agrarwirtschaft, Recht, Wirtschaft