Cyvil’ne pravo Ukrajiny. Zahal’na castyna. Pidrucnyk / Цивільне право України. Загальна частина. Підручник

Artikel-Nr.: 11_01_021
46,00

Preis inkl. MwSt.Dzera, O. / Дзера, О. | 978-966-667-419-0 | Jurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 976 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Autor Dzera, O. / Dzera, O. / Дзера, О.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 976 S.
ISBN 978-966-667-419-0
Detail У новому 3-му переробленому і доповненому виданні аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У Загальній частині висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності. /// U novomu 3-mu pereroblenomu i dopovnenomu vydanni analizujut’sja cynne zakonodavstvo Ukrajiny ta zarubiznych krajin, Cyvil’nyj kodeks Ukrajiny, sudova praktyka, okremi teoretycni problemy cyvil’noho prava. U Zahal’nij castyni vysvitljujut’sja zahal’ni polozennja cyvil’noho prava, pravo vlasnosti ta joho zachyst, osobysti nemajnovi prava, pravo intelektual’noji vlasnosti. /// U novomu 3-mu pereroblenomu i dopovnenomu vydanni analizuiut’sia chynne zakonodavstvo Ukrainy ta zarubizhnykh krain, Tsyvil’nyi kodeks Ukrainy, sudova praktyka, okremi teoretychni problemy tsyvil’noho prava. U Zahal’nii chastyni vysvitliuiut’sia zahal’ni polozhennia tsyvil’noho prava, pravo vlasnosti ta ioho zakhyst, osobysti nemainovi prava, pravo intelektual’noi vlasnosti.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Recht