Advokatura v Ukrajini / Адвокатура в Україні

Artikel-Nr.: 11_01_029
22,00

Preis inkl. MwSt.Varfolomejeva, T. / Варфоломеєва, Т. | 978-966-667-389-6 | Jurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 400 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Autor Varfolomejeva, T. / Varfolomeieva, T. / Варфоломеєва, Т.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 400 S.
ISBN 978-966-667-389-6
Detail У книзі вміщено постатейний коментар Закону України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. (станом на 15 квітня 2010 р.), інші нормативно-правові акти, що визначають організаційно-правові засади діяльності адвокатури в Україні, міжнародно-правові до- кументи і рішення Європейського суду з прав людини стосовно ролі адвокатів, вибрані акти Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України. /// U knyzi vmisceno postatejnyj komentar Zakonu Ukrajiny «Pro advokaturu» vid 19 hrudnja 1992 r. (stanom na 15 kvitnja 2010 r.), insi normatyvno-pravovi akty, sco vyznacajut’ orhanizacijno-pravovi zasady dijal’nosti advokatury v Ukrajini, miznarodno-pravovi do- kumenty i risennja Jevropejs’koho sudu z prav ljudyny stosovno roli advokativ, vybrani akty Vyscoji kvalifikacijnoji komisiji advokatury pry Kabineti Ministriv Ukrajiny. /// U knyzi vmishcheno postateinyi komentar Zakonu Ukrainy «Pro advokaturu» vid 19 hrudnia 1992 r. (stanom na 15 kvitnia 2010 r.), inshi normatyvno-pravovi akty, shcho vyznachaiut’ orhanizatsiino-pravovi zasady diial’nosti advokatury v Ukraini, mizhnarodno-pravovi do- kumenty i rishennia Ievropeis’koho sudu z prav liudyny stosovno roli advokativ, vybrani akty Vyshchoi kvalifikatsiinoi komisii advokatury pry Kabineti Ministriv Ukrainy.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Gesetzestexte, Politik, Recht