Mezdunarodnaja zascita prav celoveka: pravo, precedenty, kommentarii: Naucno-prakticeskoe posobie / Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии: Научно-практическое пособие


Mezdunarodnaja zascita prav celoveka: pravo, precedenty, kommentarii: Naucno-prakticeskoe posobie / Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии: Научно-практическое пособие

Artikel-Nr.: 11_01_068
28,00

Preis inkl. MwSt.Manukjan, V. / Манукян, В. | | Іstyna / Істина | 2010 | 478 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Іstyna / Іstyna / Істина
Autor Manukjan, V. / Manukian, V. / Манукян, В.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 478 S.
ISBN 0
Detail В предлагаемой книге особое внимание уделяется практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), поскольку этот орган признается наиболее эффективным механизмом защиты прав человека. В той или иной мере вопросами защиты и(или) соблюдения прав человека  занимаются и другие международные организации (ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ, ОБСЕ, ОАГ и др.) — эти системы также рассмотрены в книге. При этом правозащитные механизмы и процедуры ООН, а также деятельность органов, созданных в рамках конвенций по правам человека, получают подробное освещение. Подробно комментируются важнейшие положения Европейской конвенции по правам человека, анализируются ведущие прецеденты ЕСПЧ, приводятся решения ("мнения" и проч.) других судебных и квазисудебных международных учреждений. Книга содержит значительный справочный и графический материал, статистическую информацию. /// V predlagaemoj knige osoboe vnimanie udeljaetsja praktike Evropejskogo suda po pravam celoveka (ESPC), poskol’ku etot organ priznaetsja naibolee effektivnym mechanizmom zascity prav celoveka. V toj ili inoj mere voprosami zascity i(ili) sobljudenija prav celoveka  zanimajutsja i drugie mezdunarodnye organizacii (OON, VOZ, JuNESKO, MOT, OBSE, OAG i dr.) — eti sistemy takze rassmotreny v knige. Pri etom pravozascitnye mechanizmy i procedury OON, a takze dejatel’nost’ organov, sozdannych v ramkach konvencij po pravam celoveka, polucajut podrobnoe osvescenie. Podrobno kommentirujutsja vaznejsie polozenija Evropejskoj konvencii po pravam celoveka, analizirujutsja veduscie precedenty ESPC, privodjatsja resenija ("mnenija" i proc.) drugich sudebnych i kvazisudebnych mezdunarodnych ucrezdenij. Kniga soderzit znacitel’nyj spravocnyj i graficeskij material, statisticeskuju informaciju. /// V predlagaemoi knige osoboe vnimanie udeliaetsia praktike Evropeiskogo suda po pravam cheloveka (ESPCh), poskol’ku etot organ priznaetsia naibolee effektivnym mekhanizmom zashchity prav cheloveka. V toi ili inoi mere voprosami zashchity i(ili) sobliudeniia prav cheloveka  zanimaiutsia i drugie mezhdunarodnye organizatsii (OON, VOZ, IuNESKO, MOT, OBSE, OAG i dr.) — eti sistemy takzhe rassmotreny v knige. Pri etom pravozashchitnye mekhanizmy i protsedury OON, a takzhe deiatel’nost’ organov, sozdannykh v ramkakh konventsii po pravam cheloveka, poluchaiut podrobnoe osveshchenie. Podrobno kommentiruiutsia vazhneishie polozheniia Evropeiskoi konventsii po pravam cheloveka, analiziruiutsia vedushchie pretsedenty ESPCh, privodiatsia resheniia ("mneniia" i proch.) drugikh sudebnykh i kvazisudebnykh mezhdunarodnykh uchrezhdenii. Kniga soderzhit znachitel’nyi spravochnyi i graficheskii material, statisticheskuiu informatsiiu.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Recht