Іstorija ukrajins’koho literaturoznavstva i krytyky / Історія українського літературознавства і критики

Artikel-Nr.: 11_01_166
21,00

Preis inkl. MwSt.Najenko, M. / Наєнко, М. | | Akademvydav / Академвидав | 2010 | 520 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Akademvydav / Akademvydav / Академвидав
Autor Najenko, M. / Naienko, M. / Наєнко, М.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 520 S.
ISBN 0
Detail Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах розвитку українського літературознавства і критики розглянуто в контексті європейського літературознавства. Виклад матеріалу збагачено цікавими спостереженнями автора, який часто полемічно загострює власні судження, спонукаючи студента до роздумів та інтелектуального діалогу. Корисними для нього будуть і біографічні довідки про літературних критиків, теоретиків літератури. /// Literaturu zavzdy suprovodzujut’ mirkuvannja pro neji i namahannja zastosuvaty pry jiji doslidzenni najproduktyvnisi naukovi metody. Tak formuvalysja literaturoznavci naprjamy, teciji, skoly, indyvidual’ni pocerky doslidnykiv. Osoblyvosti jich na riznych etapach rozvytku ukrajins’koho literaturoznavstva i krytyky rozhljanuto v konteksti jevropejs’koho literaturoznavstva. Vyklad materialu zbahaceno cikavymy sposterezennjamy avtora, jakyj casto polemicno zahostrjuje vlasni sudzennja, sponukajucy studenta do rozdumiv ta intelektual’noho dialohu. Korysnymy dlja n’oho budut’ i biohraficni dovidky pro literaturnych krytykiv, teoretykiv literatury. /// Literaturu zavzhdy suprovodzhuiut’ mirkuvannia pro nei i namahannia zastosuvaty pry ii doslidzhenni naiproduktyvnishi naukovi metody. Tak formuvalysia literaturoznavchi napriamy, techii, shkoly, indyvidual’ni pocherky doslidnykiv. Osoblyvosti ikh na riznykh etapakh rozvytku ukrains’koho literaturoznavstva i krytyky rozhlianuto v konteksti ievropeis’koho literaturoznavstva. Vyklad materialu zbahacheno tsikavymy sposterezhenniamy avtora, iakyi chasto polemichno zahostriuie vlasni sudzhennia, sponukaiuchy studenta do rozdumiv ta intelektual’noho dialohu. Korysnymy dlia n’oho budut’ i biohrafichni dovidky pro literaturnykh krytykiv, teoretykiv literatury.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Literaturwissenschaft, Ukrainistik