Mіnsk і mіncane: dzesjac’ stahoddzjau hіstoryі (da 510-hoddzja atrymannja Menskam mahdeburhskaha prava) / Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 510-годдзя атрымання Менскам магдэбургскага права)

Artikel-Nr.: 11_03_009
19,00

Preis inkl. MwSt.Kavalenja A. A., red. / Каваленя А. А., ред. | 978-985-08-1201-8 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 220 S. | Minsk / Минск

Weitere Produktinformationen

Verlag Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Autor Kavalenja A. A., red. / Kavalenia A. A., red. / Каваленя А. А., ред.
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 220 S.
ISBN 978-985-08-1201-8
Detail Зборнік змяшчае матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі: да 510-годдзя атрымання Менскам магдэбургскага права», Мінск, 4–5 верасня 2009 г. Тэматыка дакладаў ахоплівае самы шырокі спектр праблем гісторыі горада ад старажытнасці да сучаснасці. /// Zbornіk zmjascae materyjaly Mіznarodnaj navukova-praktycnaj kanferencyі «Mіnsk і mіncane: dzesjac’ stahoddzjau hіstoryі: da 510-hoddzja atrymannja Menskam mahdeburhskaha prava», Mіnsk, 4–5 verasnja 2009 h. Tematyka dakladau achoplіvae samy syrokі spektr prablem hіstoryі horada ad starazytnascі da sucasnascі. /// Zbornіk zmiashchae materyialy Mіzhnarodnai navukova-praktychnai kanferentsyі «Mіnsk і mіnchane: dzesiats’ stahoddziau hіstoryі: da 510-hoddzia atrymannia Menskam mahdeburhskaha prava», Mіnsk, 4–5 verasnia 2009 h. Tematyka dakladau akhoplіvae samy shyrokі spektr prablem hіstoryі horada ad starazhytnastsі da suchasnastsі.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Geschichte, Zeitgeschichte