Barac’ba za vyzvalen’ne / Барацьба за вызваленьне


Barac’ba za vyzvalen’ne / Барацьба за вызваленьне

Artikel-Nr.: 11_03_199
25,51

Preis inkl. MwSt.Luckevіc Anton / Луцкевіч Антон |978-83-60456-11-8 | Іnstytut belarusіstyk / Інстытут беларусістык | 2009 | 670 S. | Vіl’nja / Вільня

Weitere Produktinformationen

Verlag Іnstytut belarusіstyk / Іnstytut belarusіstyk / Інстытут беларусістык
Autor Luckevіc Anton / Lutskevіch Anton / Луцкевіч Антон
Stadt Vіl’nja / Vіl’nia / Вільня
Seiten 670 S.
ISBN 978-83-60456-11-8
Detail Укладальнікам гэтага выданьня зьяўляецца найбольш аўтарытэтны на сёньня беларускі дасьледчык жыцьця і творчасьці Антона Луцкевіча Анатоль Сідарэвіч. Асноўны зьмест склала грамадзка-палітычная публіцыстыка Луцкевіча, напісаная апошнім на працягу сваёй актыўнай дзейнасьці ў якасьці беларускага палітыка і публіцыста - у 1906 - 1939 гг. У першым разьдзеле зьмешчаныя беларускамоўныя тэксты, аўтарам або суаўтарам якіх быў Луцкевіч, у другім — пераклады яго польскамоўных тэкстаў, акрамя артыкулу „Аграрная праграма“, у трэцім — дзёньнік. Маецца таксама разьдзел „Дадатак“. /// Ukladal’nіkam hetaha vydan’nja z’jauljaecca najbol’s autarytetny na sen’nja belaruskі das’ledcyk zyc’cja і tvorcas’cі Antona Luckevіca Anatol’ Sіdarevіc. Asnouny z’mest sklala hramadzka-palіtycnaja publіcystyka Luckevіca, napіsanaja aposnіm na pracjahu svaej aktyunaj dzejnas’cі u jakas’cі belaruskaha palіtyka і publіcysta - u 1906 - 1939 hh. U persym raz’dzele z’mescanyja belaruskamounyja teksty, autaram abo suautaram jakіch byu Luckevіc, u druhіm — peraklady jaho pol’skamounych tekstau, akramja artykulu „Ahrarnaja prahrama“, u trecіm — dzen’nіk. Maecca taksama raz’dzel „Dadatak“. /// Ukladal’nіkam hetaha vydan’nia z’iauliaetstsa naibol’sh autarytetny na sen’nia belaruskі das’ledchyk zhyts’tsia і tvorchas’tsі Antona Lutskevіcha Anatol’ Sіdarevіch. Asnouny z’mest sklala hramadzka-palіtychnaia publіtsystyka Lutskevіcha, napіsanaia aposhnіm na pratsiahu svaei aktyunai dzeinas’tsі u iakas’tsі belaruskaha palіtyka і publіtsysta - u 1906 - 1939 hh. U pershym raz’dzele z’meshchanyia belaruskamounyia teksty, autaram abo suautaram iakіkh byu Lutskevіch, u druhіm — peraklady iaho pol’skamounykh tekstau, akramia artykulu „Ahrarnaia prahrama“, u tretsіm — dzen’nіk. Maetstsa taksama raz’dzel „Dadatak“.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Zeitgeschichte