Fal’klor Mahіleuscyny : materyjaly z raenau, pacjarpelych ad avaryі na CAES / Фальклор Магілёўшчыны : матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС

Artikel-Nr.: 11_13_021
32,00

Preis inkl. MwSt.A.І. Hurskі / А.І. Гурскі | 978-985-08-1250-6 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 530 S. | Minsk / Минск

Weitere Produktinformationen

Verlag Belaruskaja navuka / Belaruskaja navuka / Беларуская навука
Autor A.І. Hurskі / A.І. Hurskі / А.І. Гурскі
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 530 S.
ISBN 978-985-08-1250-6
Detail U knіze pradstaulena dastatkova pounaja kalekcyja smatlіkіch vіdau і zanrau abradavaj і pazaabradavaj vusnapaetycnaj tvorcascі z raenau Mahіleuscyny, pacjarpelych ad avaryі na Carnobyl’skaj AES. Teksty — sapraudnyja narodnyja sedeury — padadzeny u persapacatkovym vyhljadze z zachavannem admetnascej stylju і rehіjanal’nych asablіvascej havorak. Pryvodzjacca smatlіkіja notnyja pryklady. /// U knіze pradstaulena dastatkova pounaia kalektsyia shmatlіkіkh vіdau і zhanrau abradavai і pazaabradavai vusnapaetychnai tvorchastsі z raenau Mahіleushchyny, patsiarpelykh ad avaryі na Charnobyl’skai AES. Teksty — sapraudnyia narodnyia shedeury — padadzeny u pershapachatkovym vyhliadze z zakhavannem admetnastsei styliu і rehіianal’nykh asablіvastsei havorak. Pryvodziatstsa shmatlіkіia notnyia pryklady. /// У кнізе прадстаўлена дастаткова поўная калекцыя шматлікіх відаў і жанраў абрадавай і пазаабрадавай вуснапаэтычнай творчасці з раёнаў Магілёўшчыны, пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Тэксты — сапраўдныя народныя шэдэўры — пададзены ў першапачатковым выглядзе з захаваннем адметнасцей стылю і рэгіянальных асаблівасцей гаворак. Прыводзяцца шматлікія нотныя прыклады.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Ethnographie, Geschichte