U tezauruse Belarusі : da 80-hoddzja Enhel’sa Darasevіca / У тэзаўрусе Беларусі : да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча

Artikel-Nr.: 12_04_045
21,00

Preis inkl. MwSt.ukladac M.A.Kozenka / укладач М.А.Козенка | 978-985-7026-17-3 | Catyry cvercі / Чатыры чвэрці | 2011 | 136 S. | Minsk / Минск

Weitere Produktinformationen

Verlag Catyry cvercі / Chatyry chvertsі / Чатыры чвэрці
Autor ukladac M.A.Kozenka / ukladach M.A.Kozenka / укладач М.А.Козенка
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 136 S.
ISBN 978-985-7026-17-3
Detail Darasevіc Enhel’s (n. 1931), belaruskі fіlosaf, kul’turolah, sacyelah. Doktar fіlasofskіch navuk prafesar). Z 1958 u Іnstytuce fіlasofіі і prava, z 1990 zahadcyk addzela sacyjalohіі kul’tury Іnstytuta sacyjalohіі Nacyjanal’naj AN Belarusі. Dasledue hіstoryju estetycnaj dumkі, fіlasofіі і pedahohіkі Belarusі, prablemy razvіccja duchounaj kul’tury, etnіcnaj samasvjadomascі, mіznacyjanal’nych adnosіn. /// Darashevіch Enhel’s (n. 1931), belaruskі fіlosaf, kul’turolah, satsyelah. Doktar fіlasofskіkh navuk prafesar). Z 1958 u Іnstytutse fіlasofіі і prava, z 1990 zahadchyk addzela satsyialohіі kul’tury Іnstytuta satsyialohіі Natsyianal’nai AN Belarusі. Dasledue hіstoryiu estetychnai dumkі, fіlasofіі і pedahohіkі Belarusі, prablemy razvіtstsia dukhounai kul’tury, etnіchnai samasviadomastsі, mіzhnatsyianal’nykh adnosіn. /// Дарашэвіч Энгельс (н. 1931), беларускі філосаф, культуролаг, сацыёлаг. Доктар філасофскіх навук прафесар). З 1958 у Інстытуце філасофіі і права, з 1990 загадчык аддзела сацыялогіі культуры Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай АН Беларусі. Даследуе гісторыю эстэтычнай думкі, філасофіі і педагогікі Беларусі, праблемы развіцця духоўнай культуры, этнічнай самасвядомасці, міжнацыянальных адносін.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Ethnographie, Geschichte, Zeitgeschichte