Verchnjae Panjamonne: al’manach lakal’naj hіstoryі / Верхняе Панямонне: альманах лакальнай гісторыі

Artikel-Nr.: 12_10_003
24,00

Preis inkl. MwSt.Vіc’ko Dz. V. – red.-ukladac / Віцько Дз. В. – рэд.-укладач | 978-985-6991-72-4 | Lohvіnau / Логвінау | 2012 | 154 S. | Mіnsk / Мінск

Weitere Produktinformationen

Verlag Lohvіnau / Lohvіnau / Логвінау
Autor Vіc’ko Dz. V. – red.-ukladac / Vіts’ko Dz. V. – red.-ukladach / Віцько Дз. В. – рэд.-укладач
Stadt Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Seiten 154 S.
ISBN 978-985-6991-72-4
Band 1
Detail Vydanne prysvecana lakal’naj hіstoryі Verchnjaha Panjamonnja і ukljucae jak autarskіja artykuly na roznyja temy z mіnulaha rehіenu, tak і publіkacyі hіstarycnych krynіc. Razlіcana na syrokae kola cytacou, jakіja cіkavjacca hіstoryjaj svajho kraju, a taksama navukoucau, jakіja zajmajudca dasledvannem hіstoryі Belarusі u takіch napramkach, jak lakal’naja, vusnaja і mіkrahіstoryja. /// Vydanne prysvechana lakal’nai hіstoryі Verkhniaha Paniamonnia і ukliuchae iak autarskіia artykuly na roznyia temy z mіnulaha rehіenu, tak і publіkatsyі hіstarychnykh krynіts. Razlіchana na shyrokae kola chytachou, iakіia tsіkaviatstsa hіstoryiai svaiho kraiu, a taksama navukoutsau, iakіia zaimaiudtsa dasledvannem hіstoryі Belarusі u takіkh napramkakh, iak lakal’naia, vusnaia і mіkrahіstoryia. /// Выданне прысвечана лакальнай гісторыі Верхняга Панямоння і ўключае як аўтарскія артыкулы на розныя тэмы з мінулага рэгіёну, так і публікацыі гістарычных крыніц. Разлічана на шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй свайго краю, а таксама навукоўцаў, якія займаюдца даследваннем гісторыі Беларусі ў такіх напрамках, як лакальная, вусная і мікрагісторыя.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Ethnographie, Geschichte