LIETUVOS SAKRALINĖ DAILĖ

Artikel-Nr.: 12_21_013
34,00

Preis inkl. MwSt.II tomas: Šiaulių vyskupija. 1 dalis: Joniškio dekanatas. 1 knyga: Balkaičiai – Joniškis. Sudarytojos dr. Dalia Vasiliūnienė, dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė / Vilnius:2011 • LKTI • Kieti viršeliai • 13x21 cm • 512 p. • Santrauka anglų kalba • Iliustracijos • Asmenvardžių rodyklė •ISBN 978-9955-868-44-6

 

Šis leidinys – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo Lietuvos sakralinė dailė, antrojo tomo: Šiaulių dekanatas, 1 dalies: Joniškio dekanatas 1 knyga: Balkaičiai – Joniškis. Joje išsamiai pristatoma bažnyčių ir koplyčių istorija bei architektūra. Didžiausias dėmesys skiriamas šventovėse esantiems meniniu, tipologiniu ar istoriniu požiūriu vertingiems dailės kūriniams: altoriams, skulptūroms, paveikslams, liturginiams indams, rūbams, reikmenims. Taip pat aptariami įdomesni šventorių ir kapinių paminklai.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Litauen, Kunst, Religion