Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija ir rinkiniai

Artikel-Nr.: 12_21_032
54,00

Preis inkl. MwSt.Sudarytojai Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Ėrika Striškienė /  Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Vilnius, 2010. 480 p., iliustruota. ISBN 978-609-95074-7-7

Albume pristatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija, šios svarbiausios Lietuvos valdovų reprezentacinės rezidencijos atkūrimas, itin vertingi, gausūs ir įvairūs radiniai bei suformuota interjero vertybių kolekcija. Knygai pratarmę parašė kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties komisijos pirmininkas. Istorinės rūmų raidos apžvalgą parengė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas, rūmų teritorijoje surastus radinius ir jų rinkinius apibūdinantį įvadinį tekstą parašė šio muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Ėrika Striškienė, o istorinio reprezentacinio interjero vertybių rinkinį savo straipsnyje apibūdina Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas Dalius Avižinis. Knygoje pateikiamos Valdovų rūmų numatytų ekspozicijų schemos, svarbiausių istorinių datų suvestinė. Chronologiškai skelbiami archeologiniai radiniai ir interjero vertybės albume suskirstyti į dvi dalis. Pirmojoje pristatomi vertingiausi archeologiniai radiniai, antrojoje – įspūdingiausios interjero ekspozicijai įsigytos bei dovanų gautos vertybės. Tekstai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.  

Auch diese Kategorien durchsuchen: Litauen, Archäologie, Geschichte