Suzor'e belaruskaha pamezza : belarusy і narodzanyja u Belarusі u susednіch kraіnach

Artikel-Nr.: 15_19_022
94,00

Preis inkl. MwSt.Сузор'е беларускага памежжа : беларусы і народжаныя ў Беларусі ў суседніх краінах : энцыклапедычны даведнік  / Mal’dzіs, Adam Іosіfavіc / Мальдзіс, Адам Іосіфавіч | 978-985-7090-24-2 | Encyklapedyks / Энцыклапедыкс  | 2015 | 587 S., Grossformat | Minsk / Мінск

Weitere Produktinformationen

Verlag Encyklapedyks / Encyklapedyks / Энцыклапедыкс
Autor Mal’dzіs, Adam Іosіfavіc / Mal’dzіs, Adam Іosіfavіch / Мальдзіс, Адам Іосіфавіч
Stadt Minsk / Minsk / Мінск
Seiten 587 S., Grossformat
ISBN 978-985-7090-24-2
Detail U encyklapedyі, jakaja utrymlіvae zvys 1500 artykulau, sabrany karotkіja bіjagrafіcnyja davedkі pra jakіja zyvuc’ і jakіja zylі za mezamі Belarusі suajcynnіkach. Pad suajcynnіkamі majucca na uvaze etnіcnyja belarusy і uradzency Belarusі, jakіja mіgravalі u blіzkae zamezza, g.zn. prazyvalі na terytoryjach Saveckaga Sajuza і Pol’scy (vel’mі veragodna, sto belarusam dalekaga zamezza budze prysvecana asobnae analagіcnae vydanne). Akramja dadzenych ab maskvіcach, lenіngradcau (pecjabrurzcau) і kіjauljanam, u davednіk uvajslі zvestkі ab zycharach Belastockaga regіena, Vіlenskaga kraju, Latgalіі і Smalenscyny. Jak pravіla, na staronkach davednіka zgadvajucca pradstaunіkі persaga pakalennja jakіja z'echalі; vykljucenne robіcca dlja samych vydatnych dzjarzaunych, navukovych і kul’turnych dzejacau і іch dzjacej. /// /// У энцыклапедыі, якая ўтрымлівае звыш 1500 артыкулаў, сабраны кароткія біяграфічныя даведкі пра якія жывуць і якія жылі за межамі Беларусі суайчынніках. Пад суайчыннікамі маюцца на ўвазе этнічныя беларусы і ўраджэнцы Беларусі, якія мігравалі ў блізкае замежжа, г.зн. пражывалі на тэрыторыях Савецкага Саюза і Польшчы (вельмі верагодна, што беларусам далёкага замежжа будзе прысвечана асобнае аналагічнае выданне). Акрамя дадзеных аб масквічах, ленінградцаў (пецябруржцаў) і кіяўлянам, у даведнік увайшлі звесткі аб жыхарах Беластоцкага рэгіёна, Віленскага краю, Латгаліі і Смаленшчыны. Як правіла, на старонках даведніка згадваюцца прадстаўнікі першага пакалення якія з'ехалі; выключэнне робіцца для самых выдатных дзяржаўных, навуковых і культурных дзеячаў і іх дзяцей.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Geschichte, Zeitgeschichte, Wertvolle Einzelexemplare, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Slawistik, Zeitgeschichte