Drucken

Slawistik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
121 - 150 von 407 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 19_11_009
Діалектологічні студії. Випуск 11. Слово-словник-корпус / / | 978-966-02-8693-1 | Іnstytut ukrajinoznavstva im. І. Kryp’jakevyca / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича | 2018 | 374 S. | L’viv / Львів
46,00 *
Artikel-Nr.: 16_28_026
Collegium, №25. Международный научно-художественный журнал / / | | Izdatel’skij dom Dmitrija Burago / Издательский дом Дмитрия Бураго | 2016 | 412 S. | Kiev / Киев
38,00 *
Artikel-Nr.: 19_23_034
Святині Княжої України / Komarnyc’kyj A., Zjatyk B. / Комарницький А., Зятик Б. | 978-966-938-327-3 | Svicado / Свічадо | 2019 | 208 S., Grossformat | L’viv / Львів
76,00 *
Artikel-Nr.: 17_08_014
Українська снотлумачна традиція початку XX століття (розвідки та тексти) / T. Sevcuk, Ja. Stavyc’ka / Т. Шевчук, Я. Ставицька | 978-617-7310-07-4 | Duliby / Дуліби | 2017 | 224 S. | Kyjiv / Київ
32,00 *
Artikel-Nr.: 19_14_008
Літос, або Камінь, випущений із пращі правди Святої Православної Руської церкви задля знищення химерно-темної "Перспективи", або радше пасквіля, Касіяна Саковича, колишнього Дубенського уніатського архімандрита  / Mohyla, Petro / Могила, Петро | 978-617-7397-75-4 | Talkom   / Талком   | 2018 | 656 S. | Kyjiv / Київ
69,00 *
Artikel-Nr.: 14_36_009

Кримските българи: етнос, език, етнонимия, ономастика, просопографии / Marijana Parzulova / Марияна Парзулова | 978-966-2907-61-2 | Druk / Друк | 2007 | 274 S. | Odessa / Одесса

56,00 *
Artikel-Nr.: 17_27_042
Апокрифічний код українського письменства. / Jaroslava Mel’nyk / Ярослава Мельник | 978-966-2778-91-5 | Vydavnyctvo UKU / Видавництво УКУ | 2017 | 376 S. | L’viv / Львів
38,00 *
Artikel-Nr.: 16_32_011
Словник Нового Завіту (церковнослов’янсько-українські відповідники) / Protoijerej Bohdan Ohul’cans’kyj / Протоієрей Богдан Огульчанський | 978-966-378-436-6 | Duch i Litera / Дух і Літера | 2016 | 224 S. | Kyjiv / Київ
27,00 *
Artikel-Nr.: 14_15_030

Іnvektyvy v ukrajins’kij movi / Інвективи в українській мові / S. V. Formanova / Vydavnycyj dim Dmytra Buraho/ Kyjiv/ 2012 / 336 S. /  ISBN 978-966-489-151-3

У монографії представлено аналіз і характеристику української інвективи, систематизовано й узагальнено лінгвістичні розвідки у цій галузі, схарактеризовано інвективу як мовленнєвий жанр і як тип мовлення, подано тлумачення інтелектуальної інвективи, описано інвективу в гендерному аспекті, проаналізовано прокльони як національно-специфічний різновид інвективи, з'ясовано мовленнєві особливості неформально-молодіжних угруповань, а також проаналізовано причини вживання інвективи. /  U monohrafiji predstavleno analiz i charakterystyku ukrajins’koji invektyvy, systematyzovano j uzahal’neno linhvistycni rozvidky u cij haluzi, scharakteryzovano invektyvu jak movlennjevyj zanr i jak typ movlennja, podano tlumacennja intelektual’noji invektyvy, opysano invektyvu v hendernomu aspekti, proanalizovano prokl’ony jak nacional’no-specyficnyj riznovyd invektyvy, z'jasovano movlennjevi osoblyvosti neformal’no-molodiznych uhrupovan’, a takoz proanalizovano prycyny vzyvannja invektyvy.

30,00 *
Artikel-Nr.: 17_25_027
Заповідник "Кам'яні могили" - природна і духовна святиня України = Nature Reserve "Kamyani Mohyly" - natural and spiritual sanctity of Ukraine / Viktor Sirenko / Віктор Сіренко | 978-966-7433-17-9 | Dyke pole / Дике поле | 2017 | 216 S., Grossfromat | Zaporizzja / Запоріжжя
41,00 *
Artikel-Nr.: 16_32_039
Середньовічні стилі та норми німецької мови / Larysa Lysejko / Лариса Лисейко | 978-966-399-586-1 | Bukrek / Букрек | 2014 | 244 S. | Cernivci / Чернівці
40,00 *
Artikel-Nr.: 13_17_024
Воссозданная история Руси. Часть I: У истоков древних повествований или о чем умолчал Н.М.Карамзин в своей «Истории…»? История с древнейших времен до так называемого литовского периода / Sergej Batov / Сергей Батов | 978-966-8759-54-3 | Krossroud / Кроссроуд | 2012 | 336 S. | Char’kov / Київ
46,00 *
Artikel-Nr.: 12_44_004

Слово о полку Ігоревім / uporjadkuv. O. Lysenko / упорядкув. О. Лисенко | 978-966-01-0478-5 | Veselka / Веселка | 2008 | 134 S. | Kyjiv / Київ

46,00 *
Artikel-Nr.: 13_10_015
Харизма пустелі. Витоки, становлення, духовно-аскетична і місіонерська практика християнського чернецтва ІІІ-ХІ ст. / Bohdan Bodnarjuk / Богдан Боднарюк | 978-966-560-450-1 | Cernivec’kyj nac. un-t im. Jurija Fed’kovyca, Prut / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Прут | 2012 | 896 S. | Cernivci / Чернівці
69,00 *
Artikel-Nr.: 12_11_005
Mychajlo Hrusevs’kyj / Михайло Грушевський | 978-966-02-5836-5  | Іn-t ukrajins’koji archeohrafiji ta dzereloznavstva im. M.S. Hrusevs’koho / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського | 2010 | 470 S. | L’viv  / Львів
68,00 *
Artikel-Nr.: 18_11_029
Українська мова на осі часу : збірник наукових праць на пошану члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука / upor. H.V. Voronyc. N.V. Purjajeva / упор. Г.В. Воронич. Н.В. Пуряєва | 978-966-1673-37-2 | Vydavnycyj dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2017 | 556 S. | Kyjiv / Київ
43,00 *
Artikel-Nr.: 20_01_019
Львівська ономастична школа : хрестоматія / Z. O. Kupcyns’ka / З. О. Купчинська | 978-617-7726-55-4 | Rastr-7 / Растр-7 | 2019 | 556 S., Grossformat | L’viv / Львів
94,00 *
Artikel-Nr.: 18_14_008
Ucrainica Mediaevalia / / | 978-966-02-8557-6 (Vol.I) 978-966-02-8556-9 | Іnstytut ukrajins’koji archeohrafiji dzereloznavstva im. M. S. Hrusevs’koho, Іnstytut filosofiji imeni H. S. Skovorod / Інститут української археографії джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут філософії імені Г. С. Сковород | 2018 | 216 S. | Kyjiv / Київ
34,00 *
Artikel-Nr.: 19_03_001
Духовна спадщина Давнього Галича: Науковий збірник / Іhor Skocyljas, Vira Frys / Ігор Скочиляс, Віра Фрис | 978-617-7367-01-0 | Ukrajins’kyj katolyc’kyj universytet / Український католицький університет | 2018 | 168 S. | L’viv / Львів
38,00 *
Artikel-Nr.: 11_23_008

Відображення історії та культури народу в словотворенні / Red. N.F. Klymenko / Ред. Н.Ф. Клименко | 978-966-489-059-2 | Vydavnycyj dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2010 | 472 S. | Kyjiv / Київ

73,00 *
Artikel-Nr.: 18_09_017
Граматичні системи. Феноменологічний підхід / V.A.Syrokov ta in. / В.А.Широков та ін. | 978-966-00-1624-8 | Naukova dumka / Наукова думка | 2018 | 312 S. | Kyjiv / Київ
31,00 *
Artikel-Nr.: 19_14_015
Проза Анджея Кусьневича у історико-міфологічному вимірі / Marija Mac’kovyc / Марія Мацькович | 2520-2103 | Posvit / Посвіт | 2018 | 224 S. | Drohobyh / Дрогобиг
34,00 *
Artikel-Nr.: 19_14_018
Іронія. Історія. Геополітика. Польсько-українські літературні студії / Jaroslav Lavskyj / Ярослав Лавский | 978-617-7685-27-1 | Talkom   / Талком   | 2018 | 366 S. | Kyjiv / Київ
38,00 *
Artikel-Nr.: 15_17_029
Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV–ХVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива / Farion, Іryna Dmytrivna / Фаріон, Ірина Дмитрівна | 978-617-607-718-3 | Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Видавництво Львівської політехніки | 2015 | 656 S. | L’viv / Львів
59,00 *
Artikel-Nr.: 18_11_033
Назви поселень Сумщини : Історико-етимологічний словник  / Іvanenko, Oleksandr Volodymyrovyc / Іваненко, Олександр Володимирович | 978-966-1673-27-3 | Іnstytut ukrajins’koji movy, KMM / Інститут української мови, КММ | 2017 | 368 S. | Kyjiv / Київ
32,00 *
Artikel-Nr.: 19_26_018
Етнічна історія східних слов'ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський дискурси) / Іvanhorods’kyj Kostjantyn Vasyl’ovyc / Івангородський Костянтин Васильович | 978-966-920-403-5 | Ju.Cabanenko / Ю.Чабаненко | 2018 | 420 S., Grossformat | Cerkasy / Черкаси
48,00 *
Artikel-Nr.: 13_30_064
На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / vidp. red. P.Ju. Hrycenko / відп. ред. П.Ю. Гриценко | 978-966-1673-10-5 | Іn-t ukrajins’koji movy, Vydav. dim Dmytra Buraho  / Ін-т української мови, Видав. дім Дмитра Бураго  | 2011 | 278 S. | Kyjiv / Київ
56,00 *
Artikel-Nr.: 19_01_057
Іншомовна історія українців / Tyscenko K.M.   / Тищенко К.М.   | 978-966-7544-80-5 | Prosvita / Просвіта | 2018 | 816 S. | Kyjiv / Київ
79,00 *
Artikel-Nr.: 18_07_017
Формування префіксальної та конфіксальної систем прикметника української мови (ХІ—ХХ ст.) / R.O. Koca / Р.О. Коца | 978-966-00-1594-4 | Naukova dumka / Наукова думка | 2018 | 277 S. | Kyjiv / Київ
27,00 *
Artikel-Nr.: 19_14_016
Українсько-польське пограниччя: сарматизм, бароко, діалог культур / Radysevs’kyj Rostyslav / Радишевський Ростислав | 966-95452-3-8 | Lesja / Леся | 2009 | 300 S. | Kyjiv / Київ
44,00 *
*
Preise inkl. MwSt.
121 - 150 von 407 Ergebnissen