Print

Baltistic studies


Display per page
Sort by
Product no.: 12_21_005

Vytautas Ališauskas / Vilnius: Aidai, 2012. 190 p. Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai. 9786094500107

28.00 *
Product no.: 12_21_030

Redagavo Laima Kunickytė / Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.Vilnius, 2011. 63 p. ISBN 978-609-8061-04-8

16.00 *
Product no.: 12_21_010

Zinkevičius / Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras , 2012. ISBN: 978-5-420-01708-1. 464 p.

31.00 *
Product no.: 12_26_006
/ Remigijus Motuzas / | | / Versus aureus | 2012 | 672 p. | / Vilnius
37.00 *
Product no.: 13_23_039
/ Kazys Musteikis / | 978-9955-20-822-8 | Lietuvos edukologijos universiteto leidykla „Edukologija“ / | 2012 | 466 p. | Vilnius /
49.00 *
Product no.: 13_02_012
/ Rolandas Kregždys / | 978-9955-868-50-7 | LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS / | 2012 | 624 S. | / Vilnius
42.00 *
Product no.: 13_33_016
/ Eugenijus Jovaiša / | 978-9955-20-779-5 | Lietuvos edukologijos universiteto leidykla „Edukologija“ / | 2012 | 380 p. | Vilnius /
48.00 *
Product no.: 13_23_028
/ Mečislovas Jučas / | 978-609-8061-05-5 | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai / | 2013 | 336 p. | Vilnius /
34.00 *
Product no.: 13_23_029
/ Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kronika / | ISSN 2029–8943 | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai / | 2012 | 399 p. | Vilnius /
68.00 *
Product no.: 14_07_014
/ Kuršaitis, Frydrichas / | 978-609-459-276-8 | Vilniaus universiteto leidykla / | 2013 | 204 p. | Vilnius /
28.00 *
Product no.: 16_04_005
/ Algimantas Merkevičius / | 978-609-459-278-2 | Vilniaus universiteto leidykla / | 2013 | 768 S. | Vilnius /
92.00 *
Product no.: 16_26_018
Latvijas vieglatlētikas vēsture 1897-1944 / Andris Staģis / Andris Staģis | 978-9934-11-880-7 | Jumava / Jumava | 2016 | 349 S. | Rīga / Rīga
31.00 *
Product no.: 16_27_005
Leksikografija ir leksikologija 3: Konstantino Sirvydo darbai ir jo epocha. 2013 / Zita Šimėnaitė / Zita Šimėnaitė | 978-9955-704-42-3 (bendras); 978-609-411-105-1 (3 dalsi) | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2013 | 405 S. | Vilnius / Vilnius
29.00 *
Product no.: 16_28_002
Lietuvių kalbos polonizmų žodynas / Słownik Polonizmów w języku litewskim / Kregždys R. / Kregždys R. | 978-609-411-171-6 | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2016 | 764 S. | Vilnius / Vilnius
86.00 *
Product no.: 16_04_004
/ Viktorija Vaitkevičiūtė, Aušra Rinkūnaitė / | 978-609-459-366-6 | Vilniaus universiteto leidykla / | 2014 | 268 S. | Vilnius /
42.00 *
Product no.: 16_27_007
Leksikografija ir leksikologija 5. 2015 / Aurelija Gritėnienė / Aurelija Gritėnienė | 978-9955-704-42-3 (bendras); 978-609-411-168-6 (5 dalsi) | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2015 | 391 S. | Vilnius / Vilnius
29.00 *
Product no.: 15_27_007
/ Bumblauskas, Alfredas / | ISSN 1822-4016; ISBN 978-609-459-510-3 | Vilniaus universitetas   / | 2015 | 299 S. | Vilnius /
40.00 *
Product no.: 16_04_007
/ Bucevičiūtė, L. / | 978-609-467-161-6 | Versus Aureus / | 2015 | 400 S. | Vilnius /
36.00 *
Product no.: 16_28_001
Lietuvių kalbos polonizmų žodyno specifikacija / Charakterystyka Słownika Polonizmów w języku litewskim / Kregždys R. / Kregždys R. | 978-609-411-170-9 | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2016 | 288 S. | Vilnius / Vilnius
36.00 *
Product no.: 16_26_033
Archivum Lithuanicum 17, 2015 / / | 1392-737X | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2015 | 416 S., Grossformat | Vilnius / Vilnius
34.00 *
Product no.: 16_26_036
Pilypo Ruigio Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon (1747) šaltiniai ir leksikografinis metodas / Vilniaus universiteto leidykla / Vilniaus universiteto leidykla | 978-9955-33-621-1 | Vilniaus universiteto leidykla / Vilniaus universiteto leidykla | 2010 | 356 S. | Vilnius / Vilnius
48.00 *
Product no.: 16_04_013
/ Balsys, Rimantas / | 978-9955-18-788-2 | Klaipėdos universiteto leidykla / | 2014 | 176 S. | Klaipėda /
34.00 *
Product no.: 16_36_024
Žiemgalių etnogenezė ir vardo Žiemgala etimologija / Vidas Garliauskas / Vidas Garliauskas | 978-5-420-01768-5 | Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras / Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras | 2016 | 48 S. | Vilnius / Vilnius
19.00 *
Product no.: 16_28_006
Lietuvos etnologija 15(24). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos / / | 1392-4028 | Lietuvos istorijos instituto leidykla / Lietuvos istorijos instituto leidykla | 2015 | 248 S. | Vilnius / Vilnius
30.00 *
Product no.: 16_36_026
Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, vol. 3 (MMXII-MMXIII) / / | 2029–8943 | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūma / Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūma | 2015 | 455 S. | Vilnius / Vilnius
62.00 *
Product no.: 16_36_027
Canones nonnulli / Marco Scacchi / Marco Scacchi | 978-609-8061-39-0 | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūma / Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūma | 2016 | 159 S. | Vilnius / Vilnius
58.00 *
Product no.: 16_36_028
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos / / | 978-609-8061-41-3 | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūma / Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūma | 2016 | 591 S. | Vilnius / Vilnius
59.00 *
Product no.: 15_16_042
Baltai ir slavai : dvasinių kultūrų sankirtos = Балты и славяне : пересечения духовных культур  / Civjan, Tatjana / | 978-9955-589-99-0 | Versmė   / | 2015 | 427 S. | Vilnius /
38.00 *
*
Prices include VAT,