Іntehrovani systemy upravlinnia ekonomichnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryiemstv.Monohrafiia / Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств. Монографія.


Іntehrovani systemy upravlinnia ekonomichnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryiemstv.Monohrafiia / Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств. Монографія.

Product no.: 11_01_287
32.00
Price includes VAT,


Heorhiadi, N. / Георгіаді, Н. | 978-966-553-784-7 | Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки | 2009 | 336 S. | L’viv / Львів

Additional product information

Publisher Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки
Author Heorhiadi, N. / Heorhiadi, N. / Георгіаді, Н.
City L’viv / L’viv / Львів
Pages 336 S.
ISBN 978-966-553-784-7
Detail Розкрито сутність методологічних засад управління економічним розвитком машинобудівних підприємств з позиції сучасної системології. Особливості формування і використання інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств розглянуто через призму запропонованого автором кумулятивно-цільового підходу. Із урахуванням сутнісних характеристик кумулятивно-цільового підходу до методичних рекомендацій із його практичного використання у монографії викладено технологію аналізування інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств, виділено напрями удосконалення цих систем і побудовано механізми реалізації заходів щодо підвищення результативності формування і використання інтегрованих систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств. /// Rozkryto sutnist’ metodolohicnych zasad upravlinnja ekonomicnym rozvytkom masynobudivnych pidpryjemstv z pozyciji sucasnoji systemolohiji. Osoblyvosti formuvannja i vykorystannja intehrovanych system upravlinnja ekonomicnym rozvytkom masynobudivnych pidpryjemstv rozhljanuto cerez pryzmu zaproponovanoho avtorom kumuljatyvno-cil’ovoho pidchodu. Іz urachuvannjam sutnisnych charakterystyk kumuljatyvno-cil’ovoho pidchodu do metodycnych rekomendacij iz joho praktycnoho vykorystannja u monohrafiji vykladeno technolohiju analizuvannja intehrovanych system upravlinnja ekonomicnym rozvytkom masynobudivnych pidpryjemstv, vydileno naprjamy udoskonalennja cych system i pobudovano mechanizmy realizaciji zachodiv scodo pidvyscennja rezul’tatyvnosti formuvannja i vykorystannja intehrovanych system upravlinnja ekonomicnym rozvytkom masynobudivnych pidpryjemstv. /// Rozkryto sutnist’ metodolohichnykh zasad upravlinnia ekonomichnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryiemstv z pozytsii suchasnoi systemolohii. Osoblyvosti formuvannia i vykorystannia intehrovanykh system upravlinnia ekonomichnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryiemstv rozhlianuto cherez pryzmu zaproponovanoho avtorom kumuliatyvno-tsil’ovoho pidkhodu. Іz urakhuvanniam sutnisnykh kharakterystyk kumuliatyvno-tsil’ovoho pidkhodu do metodychnykh rekomendatsii iz ioho praktychnoho vykorystannia u monohrafii vykladeno tekhnolohiiu analizuvannia intehrovanykh system upravlinnia ekonomichnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryiemstv, vydileno napriamy udoskonalennia tsykh system i pobudovano mekhanizmy realizatsii zakhodiv shchodo pidvyshchennia rezul’tatyvnosti formuvannia i vykorystannia intehrovanykh system upravlinnia ekonomichnym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryiemstv.

Browse these categories as well: Ukraine, Technology, Economics