Kul’tura profesiinoho movlennia: Navchal’nyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh medychnykh navchal’nykh zakladiv / Культура професійного мовлення: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів

Product no.: 11_01_331
18.00
Price includes VAT,


Lisovyi, M. / Лісовий, М. | 978-966-382-284-6 | Nova knyha / Нова книга | 2010 | 176 S. | Vinnytsia / Вінниця

Additional product information

Publisher Nova knyha / Nova knyha / Нова книга
Author Lisovyj, M.   / Lisovyi, M. / Лісовий, М.
City Vinnycja / Vinnytsia / Вінниця
Pages 176 S.
ISBN 978-966-382-284-6
Detail Навчальний посібник складений відповідно до Програми з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації, містить теоретичний матеріал про українську мову як державну мову України й систему різних мовних елементів, про норми сучасної української літературної мови, її лексичний склад, стилі, структуру професійного мовлення медичних працівників, фахову медичну термінологію. Суто практична частина посібника, яка вміщує вправи та завдання, допоможе самостійно повторити й закріпити засвоєний матеріал, оволодіти мовними нормами, передусім в актуальному аспекті професійного мовлення. /// Navcal’nyj posibnyk skladenyj vidpovidno do Prohramy z kursu “Ukrajins’ka mova (za profesijnym sprjamuvannjam)” dlja studentiv vyscych medycnych zakladiv osvity III–IV rivniv akredytaciji, mistyt’ teoretycnyj material pro ukrajins’ku movu jak derzavnu movu Ukrajiny j systemu riznych movnych elementiv, pro normy sucasnoji ukrajins’koji literaturnoji movy, jiji leksycnyj sklad, styli, strukturu profesijnoho movlennja medycnych pracivnykiv, fachovu medycnu terminolohiju. Suto praktycna castyna posibnyka, jaka vmiscuje vpravy ta zavdannja, dopomoze samostijno povtoryty j zakripyty zasvojenyj material, ovolodity movnymy normamy, peredusim v aktual’nomu aspekti profesijnoho movlennja. /// Navchal’nyi posibnyk skladenyi vidpovidno do Prohramy z kursu “Ukrains’ka mova (za profesiinym spriamuvanniam)” dlia studentiv vyshchykh medychnykh zakladiv osvity III–IV rivniv akredytatsii, mistyt’ teoretychnyi material pro ukrains’ku movu iak derzhavnu movu Ukrainy i systemu riznykh movnykh elementiv, pro normy suchasnoi ukrains’koi literaturnoi movy, ii leksychnyi sklad, styli, strukturu profesiinoho movlennia medychnykh pratsivnykiv, fakhovu medychnu terminolohiiu. Suto praktychna chastyna posibnyka, iaka vmishchuie vpravy ta zavdannia, dopomozhe samostiino povtoryty i zakripyty zasvoienyi material, ovolodity movnymy normamy, peredusim v aktual’nomu aspekti profesiinoho movlennia.

Browse these categories as well: Ukraine, Medicine, Linguistics, Ukrainian Studies