/ Cantantibus organis

Product no.: 12_15_002
68.00
Price includes VAT,


Neudakh Uladzіmіr / Неўдах Уладзімір | 985-6234-74-3 | Tekhnalohіia / Тэхналогія | 1999 | 170 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Technalohіja / Tekhnalohіia / Тэхналогія
Author Neudach Uladzіmіr / Neudakh Uladzіmіr / Неўдах Уладзімір
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 170 S.
ISBN 985-6234-74-3
Detail Belaruskaja arhannaja kul’tura u kanteks’ce eurapejskaha muzycna-hіstarycnaha pracesu. U knіze na asnove bahataha hіstarycna-muzycnaha materyjalu pakazany etapy z’jaulen’nja і zvaljucyі arhanau u nasaj kraіne. Praanalіzavany arhanabudaunіctva, kampazytarskaja tvorcas’c’, sto dazvolіla znajs’cі jakasna novy kompleksny pryncyp as’vjatlen’nja arhannaj tematykі u Belarusі. Padaecca upersynju skladzeny autaram kataleh arhanau, a taksama abahul’njal’naja chranaljahіcnaja tablіca і notnyja pryklady. Knіha es’c’ persaj sprobaj das’ledvan’nja specyjal’naha arhanaznaustva u Belarusі. /// Belaruskaia arhannaia kul’tura u kanteks’tse eurapeiskaha muzychna-hіstarychnaha pratsesu. U knіze na asnove bahataha hіstarychna-muzychnaha materyialu pakazany etapy z’iaulen’nia і zvaliutsyі arhanau u nashai kraіne. Praanalіzavany arhanabudaunіtstva, kampazytarskaia tvorchas’ts’, shto dazvolіla znais’tsі iakasna novy kompleksny pryntsyp as’viatlen’nia arhannai tematykі u Belarusі. Padaetstsa upershyniu skladzeny autaram kataleh arhanau, a taksama abahul’nial’naia khranaliahіchnaia tablіtsa і notnyia pryklady. Knіha es’ts’ pershai sprobai das’ledvan’nia spetsyial’naha arhanaznaustva u Belarusі. /// Беларуская арганная культура ў кантэксьце эўрапейскага музычна-гістарычнага працэсу. У кнізе на аснове багатага гістарычна-музычнага матэрыялу паказаны этапы зьяўленьня і звалюцыі арганаў у нашай краіне. Прааналізаваны арганабудаўніцтва, кампазытарская творчасьць, што дазволіла знайсьці якасна новы комплексны прынцып асьвятленьня арганнай тэматыкі ў Беларусі. Падаецца ўпершыню складзены аўтарам каталёг арганаў, а таксама абагульняльная храналягічная табліца і нотныя прыклады. Кніга ёсьць першай спробай дасьледваньня спэцыяльнага арганазнаўства ў Беларусі.

Browse these categories as well: Belarus, Cultural history, Music, Valuable Single Copies, Kulturgeschichte, Musik