Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Product no.: 12_21_018
28.00
Price includes VAT,


Pillė Veljataga /  Vilnius: 2011 • LKTI • Minkšti viršeliai •13 x 20 • 224 p. • Santrumpa anglų kalba • Bibliografija • Asmenvardžių rodyklė • ISBN 978-9955-868-38-5

 Knygoje tyrinėjama tautinio atgimimo laikotarpio ir tarpukario Lietuvos estetinė mintis. Nagrinėjamos meno tautinio savitumo ir visuomeninio reikšmingumo sampratos, jų raidos dinamika ir tarpusavio sąveikos. Aatskleidžiama šių sampratų įtaka nacionalinės mokyklos formavimuisi bei moderniosios europinės kultūros įsisavinimui lietuvių mene.

Browse these categories as well: Lithuania, Cultural History, Art, Literary criticism