Sapiegų rūmai Antakalnyje

Product no.: 12_21_021
42.00
Price includes VAT,


Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XIII tomas / Rūta Janonienė, Evaldas Purlys / Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. 2012.  239 p.  ISBN 978-609-8061-14-7

Šioje knygoje, remiantis rašytinių šaltinių ir natūros tyrimų duomenimis, nagrinėjamas XVII a. pabaigoje Vilniaus Antakalnio priemiestyje pastatytas Sapiegų rūmų ir parko ansamblis, aptariama jo istorija, rūmų architektūros kaita ir perstatymai, apžvelgiama šio išskirtinio architektūros paminklo tyrimo ir restauravimo projektų rengimo raida. Taip pat publikuojami rūmų XVIII–XIX a. inventoriai bei jų vertimai iš lenkų ir rusų kalbų, pateikiamas įdomus inventoriuose užfiksuotų duomenų ir iki mūsų dienų išlikusių ansamblio struktūros, architektūros bei puošybos elementų sugretinimas. Daugiausia dėmesio skiriama rūmų architektūros (planinės ir erdvinės struktūros, patalpų funkcijų) bei įrangos aptarimui, tačiau nagrinėjama ir visuomeninė bei idėjinė šių rūmų reikšmė, atskleidžiamas jų savitumas Lietuvos baroko kultūros kontekste.

Browse these categories as well: Lithuania, Architecture, Cultural History, Art