Hodnotenie vplyvov. Impact assessment v teórii a praxi Slovenska a Európskej únie

Product no.: 12_35_046
25.00
Price includes VAT,


/ Staroňová, Katarína / | 978-80-89244-39-3 | Institute of Public policy / | 2009 | 192 S. | Bratislava /

Additional product information

Publisher Institute of Public policy / Institute of Public policy /
Author Staroňová, Katarína / Staroňová, Katarína /
City Bratislava / Bratislava /
Pages 192 S.
ISBN 978-80-89244-39-3
Detail Autorka sa v publikácii sa zameriava na využívanie a skúsenosti s týmto nástrojom v kontexte národnom, ako aj v medzinárodnom, predovšetkým na úrovni EÚ. Prvá časť monografie je venovaná akademickej diskusii o danom nástroji, ako aj jeho pochopeniu a spôsobu jeho využívania. V druhej časti sa autorka venuje praxi s hodnotením vplyvov na Slovensku, ako aj problematickým oblastiam pri jeho využívaní v legislatívnom procese a záverečná časť ponúka možné spôsoby využívania tohto nástroja v praxi. /// Autorka sa v publikácii sa zameriava na využívanie a skúsenosti s týmto nástrojom v kontexte národnom, ako aj v medzinárodnom, predovšetkým na úrovni EÚ. Prvá časť monografie je venovaná akademickej diskusii o danom nástroji, ako aj jeho pochopeniu a spôsobu jeho využívania. V druhej časti sa autorka venuje praxi s hodnotením vplyvov na Slovensku, ako aj problematickým oblastiam pri jeho využívaní v legislatívnom procese a záverečná časť ponúka možné spôsoby využívania tohto nástroja v praxi. ///

Browse this category: Modern History