Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās

Product no.: 16_26_020
29.00
Price includes VAT,


Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās / Reidzāne, Beatrise / Reidzāne, Beatrise | 978-9984-549-01-4 | Zinātne / Zinātne | 2015 | 527 S. | Rīga / Rīga

Additional product information

Publisher Zinātne / Zinātne / Zinātne
Author Reidzāne, Beatrise / Reidzāne, Beatrise / Reidzāne, Beatrise
City Rīga / Rīga / Rīga
Pages 527 S.
ISBN 978-9984-549-01-4
Detail Līdzšinējos teorētiskajos klasisko tautasdziesmu pētījumos īpaši nav akcentēts semantiskais aspekts kā atsevišķa tekstu pētniecības joma. Jaunajā pētījumā īsi apskatītas tautasdziesmu valodas kā specifizētas folkloras apakšvalodas galvenās pazīmes, to pētīšanas gaita un nozīmīgākie pētnieki, iezīmētas arī pēdējo desmitgažu aktuālākās folkloras pētniecības metodes. Darba sešās nodaļās analizēti gan dabas tēli ? liepa, vēzis, lācis, gulbis, līdaka, saule, gan tautasdziesmu valodas īpašie vārdu savienojumi ? baltā liepa, melnais lācis, skrietin skrēja u. c. /// ///

Browse these categories as well: Baltistic studies, Linguistics