Print

Slawistik


Display per page
Sort by
301 - 330 of 331 results
Product no.: 12_08_035

Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 слів / Vidp. red. N.F. Klymenko / Відп. ред. Н.Ф. Клименко | 978-966-489-107-0 | Vydavnychyi dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2011 | 760 S. | Kyiv / Київ

146.00 *
Product no.: 13_17_003

Врядування в Україні княжої та козацької доби / O. L. Oliinyk / О. Л. Олійник | 978-966-414-184-7 | Klasychnyi pryvatnyi universytet / Класичний приватний університет | 2012 | 319 S. | Zaporizhzhia / Запоріжжя

74.00 *
Product no.: 15_33_015
Потревоженное прошлое / Sholomova S. B / Шоломова С. Б | 978-617-7266-36-4 | Izdatel’stvo prava cheloveka, Khar’kovskaia pravozashchitnaia gruppa / Издательство права человека, Харьковская правозащитная группа | 2015 | 463 S. | Khar’kov / Харьков
47.00 *
Product no.: 16_37_015
Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії / Hyrych І. B. ta in. / Гирич І. Б. та ін. | 978-966-2241-38-9 | Іnstytut kul’turolohii / Інститут культурології | 2016 | 271 S. | Kyiv / Київ
39.00 *
Product no.: 16_34_031
Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві / Svitlenko S.   / Світленко С.   | 978-966-383-690-4 | Lira / Ліра | 2015 | 260 S. | Dnipro / Дніпро
45.00 *
Product no.: 16_34_029
Придніпровський край. Опис поселень Катеринославського повіту   / Zaruba V. N.   / Заруба В. Н.   | 978-966-383-725-3 | Lira / Ліра | 2016 | 100 S., Grossformat | Dnipro / Дніпро
49.00 *
Product no.: 13_10_034
Не окремо взяте життя / Іvan Dziuba / Іван Дзюба | 978-966-06-0634-0 | Lybid’ / Либідь | 2013 | 760 S. | Kyiv / Київ
74.00 *
Product no.: 16_05_020
Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. Посібник для іноземних студентів / N.M. Haievs’ka / Н.М. Гаєвська | | Lohos / Логос | 2016 | 384 S. | Kyiv / Київ
38.00 *
Product no.: 13_32_015

Українські періодичні видання для жінок в Галичині (1853-1939) : анотований каталог / / | 5-7702-0971-0 | Meta / Мета | 1996 | 190 S. | L’viv / Львів

56.00 *
Product no.: 13_13_009
Розвідки. У 3 томах. Томи 1, 2, 3 / Vitor Petrov / Вітор Петров | 978-617-569-115-1 | Tempora / Темпора | 2013 | 592 + 576 + 536 SS. | Kyiv / Київ
136.00 *
Product no.: 13_32_011
Крехів: дорогі земні і небесні / Shkrab’iuk P.  / Шкраб’юк П.  | 966-658-033-0 | Misioner, Іn-t ukrainoznavstva im. І. Kryp'iakevycha / Місіонер, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича | 2009 | 414 S. | L’viv / Львів
42.00 *
Product no.: 14_37_006
Батьківщина Святого Володимира : Волинська земля у подіях X століття : (Міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України)  / Dyba, Iurii / Диба, Юрій | 978-966-2501-18-6 | Kolir PRO   / Колір ПРО   | 2014 | 483 S. | L’viv / Львів
72.00 *
Product no.: 13_32_006
Берестецька битва – відгомін боротьби за віру Христову / Uporiadnyky: L.Halabuz, O. Borysiuk / Упорядники: Л.Галабуз, О. Борисюк | | / | 2013 | 306 S. | Rivne / Рівне
44.00 *
Product no.: 16_19_007
Шевченкові верстви: збірник. До 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка / Ie. Shmorhun / Є. Шморгун | 978-617-7058-12-9 | ROUNB / РОУНБ | 2015 | 432 S. | Rivne / Рівне
36.00 *
Product no.: 13_23_015

Добрилове Євангеліє 1164 року / Vidp. red. V.V. Nimchuk / Відп. ред. В.В. Німчук | 978-966-02-6488-5 | Іnstytut ukrainoznavstva im. І. Kryp'iakevycha / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича | 2012 | 804 S. | L’viv / Львів

126.00 *
Product no.: 12_28_017
От Царьграда до Киева : Анна Порфирородная ... Мудрый Или Окаянный? / Nikitenko Nadezhda / Никитенко Надежда | 978-966-489-125-4 | Izdatel’stvo Dmitriia Burago / Издательство Дмитрия Бураго | 2012 | 328 S. | Kyiv / Київ
48.00 *
Product no.: 13_26_049

Петро Могила / Mytsyk Iu. A., Nichyk V. M., Khyzhniak Z. І. / Мицик Ю. А., Нічик В. M., Хижняк З. І. | 978-966-02-6717-6 | Іnstytut ukrains’koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho; Ukrains’ka Pravoslavna Tserkva Kyivs’koho Patriarkhatu; Natsional’nyi universytet “Kyievo-Mohylians’ka Akademiia” / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Українська Православна Церква Київського Патріархату; Національний університет “Києво-Могилянська Академія” | 2014 | 400 S. | Kyiv / Київ

56.00 *
Product no.: 13_26_030

Слов’янські обрії : збірник наукових праць. Випуск 4  / / | 978-966-02-6227-0 | Ukrains’kyi komitet slavistiv ; Natsional’na biblioteka Ukrainy imeni V.І. Vernads’koho / Український комітет славістів ; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського | 2012 | 354 S. | Kyiv / Київ

49.00 *
Product no.: 13_26_031

Слов'янські обрії : Збірник наукових праць Випуск 5 / / редкол.: Боряк Г.В., Васильєва Л.П., Онищенко О.С. та ін. | 978-966-02-6728-2 | Ukrains’kyi komitet slavistiv ; Natsional’na biblioteka Ukrainy imeni V.І. Vernads’koho / Український комітет славістів ; Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського | 2013 | 273 S. | Kyiv / Київ

49.00 *
Product no.: 13_30_058

Путивльський краєзнавчий збірник: Випуск 6 / / | 978-966-680-402-3 978-966-680-543-3 (Вип. 6) | Universytets’ka knyha / Університетська книга | 2010 | 534 S. | Sumy / Суми

58.00 *
Product no.: 11_22_018

red. Tovazhnians’kyi. L. L / ред. Товажнянський. Л. Л | 978-966-593-814-9 | NTU "KhPІ" / НТУ "ХПІ" | 2010 | 500 S. | Kharkiv / Харків

62.00 *
Product no.: 13_17_004

Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV -середини XVIIст. / S. Horin / С. Горін | 978-966-518-613-7 | Kyievo-Mohylians’ka akademiia / Києво-Могилянська академія | 2012 | 560 S. | Kyjv / Київ

68.00 *
Product no.: 14_13_054
Німці, французи і англійці про Україну та український народ у XVII-XIX століттях  / Bryts’kyi P.P., Bochan P.O. / Брицький П.П., Бочан П.О. | 978-966-8658-82-2 | Tekhnodruk / Технодрук | 2011 | 306 S. | Chernivtsi / Чернівці
67.00 *
Product no.: 14_16_047

Мистецтво рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи / Vira Aheieva / Віра Агеєва | 978-966-8314-66-7 | Knyha / Книга | 2012 | 392 S. | Kyiv / Київ

48.00 *
Product no.: 14_06_054

Історична граматика української мови : навчальний посібник для студентів філологічних факультетів   / Z.Kupchyns’ka, V. Pilets’kyi / З.Купчинська, В. Пілецький | | LNU im. І.Franka / ЛНУ ім. І.Франка | 2013 | 196 S. | L’viv / Львів

42.00 *
Product no.: 13_43_008
Постфактум: історико-антропологічні студії=Postfactum: Historical Anthropology Studies. № 1.2013 / / | | / | 2013 | 172 S. | Odesa / Одеса
46.00 *
Product no.: 13_43_009
Постфактум: історико-антропологічні студії=Postfactum: Historical Anthropology Studies. № 2.2013 / / | | / | 2013 | 120 S. | Odesa / Одеса
46.00 *
Product no.: 13_43_010
Постфактум: історико-антропологічні студії=Postfactum: Historical Anthropology Studies. № 3.2013 / / | | / | 2013 | 112 S. | Odesa / Одеса
46.00 *
Product no.: 14_17_026
Лексико-семантична парадигма широкозначних слів української мови / Myroniuk Svitlana Serhiivna / Миронюк Світлана Сергіївна | 978-617-7109-09-8 | Dnipropetr. nats. un-t im. Olesia Honchara / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара | 2014 | 181 S. | Dnipropetrovs’k / Дніпропетровськ
42.00 *
Product no.: 13_17_006

Військовий костюм в Українській козацькій державі: Уніформологічний словник / Slavutych Ie. V. / Славутич Є. В. | 978-966-02-6622-3 | Іnstytut istorii Ukrainy / Інститут історії України | 2012 | 171 S. | Kyjv / Київ

54.00 *
*
Prices include VAT,
301 - 330 of 331 results