Bez rozsudku!

Product no.: 12_25_001
24.00
Price includes VAT,


/ Sivoš Jerguš / | 978-80-89335-48-0 | / Ústav pamäti národa | 2012 | 242 S. | / Bratislava

Additional product information

Publisher / / Ústav pamäti národa
Author Sivoš Jerguš / Sivoš Jerguš /
City / / Bratislava
Pages 242 S.
ISBN 978-80-89335-48-0
Detail /// /// Témou novej publikácie Ústavu pamäti národa je inštitút nútenej práce na Slovensku v rokoch 1945 – 1953. Práca analyzuje zrod myšlienky obnovenia pracovných táborov po II. svetovej vojne, ale aj vznik sústreďovacích táborov pre občanov nemeckej a maďarskej národnosti. Venuje sa otázke legislatívnej prípravy nariadení a zákonov o pracovných táboroch, pôsobeniu inštitúcií, ktoré zabezpečovali realizáciu týchto právnych noriem v praxi, chodu a vnútornému životu v táboroch, zmenám v táborovom systéme po definitívnom prevzatí moci komunistami, ale aj pohľadu na výchovu, resp. prevýchovu zaradencov, ktorou sa zaraďovanie osôb do pracovných táborov zdôvodňovalo, a činnosti Štátnej bezpečnosti v útvaroch. Obsahuje štatistické údaje o počte zaradených osôb a sociálnom a národnostnom zložení osadenstva táborov, fotografie politických predstaviteľov, veliteľov táborov a príslušníkov ŠtB, plány táborov, kresby zaradencov, ale aj zoznam pracovných a sústreďovacích táborov a táborov nútenej práce na Slovensku.

Browse this category: Modern History