Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy


Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy

Product no.: 13_31_053
26.00
Price includes VAT,


Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy / / Bútora, Martin a kol. | 80-89345-38-0 | / Inštitút pre verejné otázky | 2013 | 139 s. | / Bratislava

Additional product information

Publisher / / Inštitút pre verejné otázky
Author Bútora, Martin a kol.
City Bratislava
Pages 139 s.
ISBN 80-89345-38-0
Detail Publikácia je výstupom projektu IVO Barometer. Autorský kolektív v roku 2012 monitoroval a analyzoval hlavné vývojové trendy kvality demokracie na Slovensku v piatich oblastiach, ktorými sú: demokratické inštitúcie a právny štát, legislatíva, ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv, nezávislé médiá a médiá verejnej služby. V roku 2012 sme pôvodnú oblasť zahraničnej politiky z euro-integračného a transatlantického hľadiska nahradili oblasťou mimovládnych organizácií a tretieho sektora. Detailné hodnotenie vývoja kvality demokracie je doplnené o analýzu názorov verejnosti na vývoj slovenskej spoločnosti. Publikácia o. i. poukazuje na problematické javy a trendy vo vnútropolitickom vývoji SR, ktoré odporujú princípom modernej liberálnej demokracie a normám Európskej únie.

Browse these categories as well: Slovakia, Single copies, Zeitgeschichte