Jugoslovenska narodna armija 1945-1959

Product no.: 14_05_014
26.00
Price includes VAT,


/ Bojan B. Dimitrijević / | 978-86-7403-185-8 | Institut za savremenu istoriju / | 2014 | 442 S. | Beograd /

Additional product information

Publisher Institut za savremenu istoriju / Institut za savremenu istoriju /
Author Bojan B. Dimitrijević / Bojan B. Dimitrijević /
City Beograd / Beograd /
Pages 442 S.
ISBN 978-86-7403-185-8
Detail Monografija je nastala u okviru istraživanja tokom projekta Srpsko društvo u jugoslovenskoj državi - Između demokratije i diktature. Knjiga predstavlja sintezu ranijih autorovih studija i monografija o pojedinim aspektima JNA kao što su vazduhoplovstvo, oklopne jedinice, Tršćanska kriza i sl. Knjiga predstavlja zbir postojećih saznanja objedinjenih sa novim saznanjima o istoriji JNA tokom perioda 1945-1960 i potpuno novih istraživanja u Vojnom arhivu u Beogradu na dostupnoj (a delimično i na nedostupnoj) arhivskoj građi JNA. /// ///

Browse this category: Modern history