Memoari jugoslavenskog revolucionera 2 (1943-1945) : Dalmacija - fragmenti historije 20. vijeka

Product no.: 14_05_019 Order Nr 21135
20.00
Price includes VAT,


/ Vicko Krstulovic / | 978-9958-30-186-5 | Buybook / | 2013 | 225 S. | Sarajevo /

Additional product information

Publisher Buybook / Buybook /
Author Vicko Krstulovic / Vicko Krstulovic /
City Sarajevo / Sarajevo /
Pages 225 S.
ISBN 978-9958-30-186-5
Detail Memoari Vicka Krstulovića čekali su na objavljivanje pune tri decenije. Prvo objavljivanje memoara jednog od najznačajnijih aktera jugoslavenske revolucije predstavlja kariku koja je nedostajala u zvaničnoj historiografiji SFRJ, ali koja je toliko potrebna i u današnje vrijeme kad se historija prekraja i rehabilitiraju nosioci ideja nacionalističke mržnje svih boja... Drugi tom memoara obuhvata period od II zasedanja AVNOJ-a, osnivanja Nove Jugoslavije na ostrvu Visu, i ratnih operacija za konačno oslobobođenje 1945. Ratni period memoara završava se pogovorom Vladimira V. Krstulovića pod naslovom „Stvarna i personalna dekapitacija Dalmacije, 1943 - 1945. - Poraz hrvatske politike za Jugoslaviju u 20. vijeku”. /// ///

Browse this category: Modern history