Hrets’ka spil’nota Nadazov'ia: etnokul’turni protsesy (ostannia chvert’ XVIII – pochatok XX stolittia) / Грецька спільнота Надазов'я: етнокультурні процеси (остання чверть XVIII – початок XX століття)

Product no.: 11_17_020
21.00
Price includes VAT,


Batsak N. І. / Бацак Н. І. | 978-966-8058-42-4 | Іnstytut istorii Ukrainy / Інститут історії України | 2011 | 270 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Іnstytut istoriji Ukrajiny / Іnstytut istorii Ukrainy / Інститут історії України
Author Bacak N. І. / Batsak N. І. / Бацак Н. І.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 270 S.
ISBN 978-966-8058-42-4
Detail Na dokumental’nij osnovi rozkryvajut’sja formuvannja ta rozvytok kul’turno-osvitn’oji paradyhmy hrec’koji spil’noty, pov'jazani z funkcionuvannjam systemy skil’nych ta pozaskil’nych zakladiv, kul’turno-mystec’kych hurtkiv, teatral’noju dijal’nistju ta hromads’ko-kul’turnyc’kymy ruchamy v seredovysci etnicnoji hromady. /// Na dokumental’nii osnovi rozkryvaiut’sia formuvannia ta rozvytok kul’turno-osvitn’oi paradyhmy hrets’koi spil’noty, pov'iazani z funktsionuvanniam systemy shkil’nykh ta pozashkil’nykh zakladiv, kul’turno-mystets’kykh hurtkiv, teatral’noiu diial’nistiu ta hromads’ko-kul’turnyts’kymy rukhamy v seredovyshchi etnichnoi hromady. /// На документальній основі розкриваються формування та розвиток культурно-освітньої парадигми грецької спільноти, пов'язані з функціонуванням системи шкільних та позашкільних закладів, культурно-мистецьких гуртків, театральною діяльністю та громадсько-культурницькими рухами в середовищі етнічної громади.

Browse these categories as well: Books, Ethnography, History, National minorities