Tsyvil’ne pravo Ukrainy. Bibliohrafichnyi dovidnyk(1991-2009) / Цивільне право України. Бібліографічний довідник(1991-2009)

Product no.: 11_33_021
26.00
Price includes VAT,


Semenova K.H. / Семенова К.Г. | | Tsentr uchbovoi literatury / Центр учбової літератури | 2011 | 288 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Centr ucbovoji literatury / Tsentr uchbovoi literatury / Центр учбової літератури
Author Semenova K.H. / Semenova K.H. / Семенова К.Г.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 288 S.
ISBN 0
Detail Bibliohraficnyj dovidnyk ochopljuje vydani v Ukrajini v period z 1991 po 2009 r. komentari do Cyvil’noho kodeksu Ukrajiny, pidrucnyky, navcal’ni posibnyky, naukovo-praktycni posibnyky, dysertacij na zdobuttja vcenych stupeniv kandydata abo doktora jurydycnych nauk, monohrafiji, statti j tezy dopovidej, vydanych za materialamy konferencij. Dovidnyk oformlenyj zhidno z DSTU HOST 7.1:2006 “Systema standartiv z informaciji, bibliotecnoji ta vydavnycoji spravy. Bibliohraficnyj zapys. Bibliohraficnyj opys. Zahal’ni vymohy ta pravyla skladannja”. /// Bibliohrafichnyi dovidnyk okhopliuie vydani v Ukraini v period z 1991 po 2009 r. komentari do Tsyvil’noho kodeksu Ukrainy, pidruchnyky, navchal’ni posibnyky, naukovo-praktychni posibnyky, dysertatsii na zdobuttia vchenykh stupeniv kandydata abo doktora iurydychnykh nauk, monohrafii, statti i tezy dopovidei, vydanykh za materialamy konferentsii. Dovidnyk oformlenyi zhidno z DSTU HOST 7.1:2006 “Systema standartiv z informatsii, bibliotechnoi ta vydavnychoi spravy. Bibliohrafichnyi zapys. Bibliohrafichnyi opys. Zahal’ni vymohy ta pravyla skladannia”. /// Бібліографічний довідник охоплює видані в Україні в період з 1991 по 2009 р. коментарі до Цивільного кодексу України, підручники, навчальні посібники, науково-практичні посібники, дисертацій на здобуття вчених ступенів кандидата або доктора юридичних наук, монографії, статті й тези доповідей, виданих за матеріалами конференцій. Довідник оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Browse these categories as well: Books, Legislation, Jurisprudence