Na perekhresti kul’tur, tradytsii, epokh: pravoslavni kolehiumy Ukrainy napr XVII – na poch XIX st.


Na perekhresti kul’tur, tradytsii, epokh: pravoslavni kolehiumy Ukrainy napr XVII – na poch XIX st.

Product no.: 12_16_007
41.00
Price includes VAT,


/ На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку ХІХ ст. / Posokhova L.Iu. / Посохова Л.Ю. | 978-966-623-812-5 | KhNU im. Karazina / ХНУ ім. Каразіна | 2011 | 400 S. | Kharkiv / Харків

Additional product information

Publisher ChNU im. Karazina / KhNU im. Karazina / ХНУ ім. Каразіна
Author Posochova L.Ju. / Posokhova L.Iu. / Посохова Л.Ю.
City Charkiv / Kharkiv / Харків
Pages 400 S.
ISBN 978-966-623-812-5
Detail Knyzka rozkryvaje odnu iz najcikavisych storinok istoriji osvity – funkcionuvannja Charkivs’koho, Perejaslavs’koho ta Cernihivs’koho kolehiumiv, osnovnych oseredkiv osvity na Livobereznij Ukrajini v XVIII st. Doslidnycja retel’no vysvitljuje navcal’ni kursy ta osoblyvosti navcannja, ucniv ta vcyteliv, naresti prahne vysvitlyty social’nu rol’ kolehiumiv. Sprostovujut’sja cymalo stereotypiv i proponujet’sja nyzka dyskusijnych tverdzen’ pro rol’ kolehiums’koji osvity ta pytannja doklasycnoho universytetu. Osoblyvu cinnist’ stanovyt’ spysok vykladaciv kolehiumiv zvedenych u tablycju – naslidok kopitkoji roboty. Knyzka osatno vydana iz iljustracijamy ta pokazcykamy. /// Knyzhka rozkryvaie odnu iz naitsikavishykh storinok istorii osvity – funktsionuvannia Kharkivs’koho, Pereiaslavs’koho ta Chernihivs’koho kolehiumiv, osnovnykh oseredkiv osvity na Livoberezhnii Ukraini v XVIII st. Doslidnytsia retel’no vysvitliuie navchal’ni kursy ta osoblyvosti navchannia, uchniv ta vchyteliv, nareshti prahne vysvitlyty sotsial’nu rol’ kolehiumiv. Sprostovuiut’sia chymalo stereotypiv i proponuiet’sia nyzka dyskusiinykh tverdzhen’ pro rol’ kolehiums’koi osvity ta pytannia doklasychnoho universytetu. Osoblyvu tsinnist’ stanovyt’ spysok vykladachiv kolehiumiv zvedenykh /// Книжка розкриває одну із найцікавіших сторінок історії освіти – функціонування Харківського, Переяславського та Чернігівського колегіумів, основних осередків освіти на Лівобережній Україні в XVIII ст. Дослідниця ретельно висвітлює навчальні курси та особливості навчання, учнів та вчителів, нарешті прагне висвітлити соціальну роль колегіумів. Спростовуються чимало стереотипів і пропонується низка дискусійних тверджень про роль колегіумської освіти та питання докласичного університету. Особливу цінність становить список викладачів колегіумів зведених у таблицю – наслідок копіткої роботи. Книжка ошатно видана із ілюстраціями та покажчиками.

Browse these categories as well: Ukraine, Books, Education, History