Іstoryko-kul’turni zapovidnyky: Plany orhanizatsii terytorii


Іstoryko-kul’turni zapovidnyky: Plany orhanizatsii terytorii

Product no.: 12_40_007
92.00
Price includes VAT,


Історико-культурні заповідники: Плани організації територій / Za red. Vechers’koho V.V. / За ред. Вечерського В.В. | 978-966-651-737-4 | Naukovo-doslidnyi instytut pam'iatkookhoronnykh doslidzhen’, Feniks / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень, Фенікс | 2011 | 192 S., Grossformat | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Naukovo-doslidnyj instytut pam'jatkoochoronnych doslidzen’, Feniks / Naukovo-doslidnyi instytut pam'iatkookhoronnykh doslidzhen’, Feniks / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень, Фенікс
Author Za red. Vecers’koho V.V. / Za red. Vechers’koho V.V. / За ред. Вечерського В.В.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 192 S., Grossformat
ISBN 978-966-651-737-4
Detail U cij monohrafiji uzahal’neno unikal’nyj dosvid Naukovo-doslidnoho instytutu pam'jatkoochoronnych doslidzen’ scodo rozroblennja planiv orhanizaciji terytoriji zapovidnykiv jak osnovnoji ta vkraj neobchidnoji naukovo-proektnoji dokumentaciji, sco vyznacaje funkcionuvannja i podal’syj rozvytok Nacional’noho Kyjevo-Pecers’koho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka u m. Kyjevi, Nacional’noho istoryko-etnohraficnoho zapovidnyka «Perejaslav» u m. Perejaslavi-Chmel’nyc’komu Kyjivs’koji oblasti ta Derzavnoho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka «Posullja» u s. Pustovijtivka Romens’koho rajonu Sums’koji oblasti. U roboti zastosovano metody teoretycnych doslidzen’, u t. c. strukturno-henetycnoho analizu i syntezu, metody bibliohraficnych, archivnych, kartohraficnych, ikonohraficnych doslidzen’, a takoz metody empirycnych doslidzen’: naturni doslidzennja, porivnjannja ta kartohrafuvannja. Rezul’tatamy cijeji roboty je naukovo-proektna dokumentacija, sprjamovana na zberezennja i optymal’ne vykorystannja pam'jatok ta tradycijnoho charakteru seredovysca koznoho z predstavlenych tut zapovidnykiv. Vidtak cja monohrafija, jak i poperednja, moze buty metodycnym orijentyrom pry rozroblenni analohicnoji naukovo-proektnoji dokumentaciji. Prysvjacujet’sja pam’jati vydatnoho ukrajins’koho muzejcyka i pam ’ jatkoochoroncja, zasnovnyka i persoho dyrektora Nacional’noho istoryko-etnohraficnoho zapovidnyka «Perejaslav», Heroja Ukrajiny Mychajla Іvanovyca Sikors’koho /// U tsii monohrafii uzahal’neno unikal’nyi dosvid Naukovo-doslidnoho instytutu pam'iatkookhoronnykh doslidzhen’ shchodo rozroblennia planiv orhanizatsii terytorii zapovidnykiv iak osnovnoi ta vkrai neobkhidnoi naukovo-proektnoi dokumentatsii, shcho vyznachaie funktsionuvannia i podal’shyi rozvytok Natsional’noho Kyievo-Pechers’koho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka u m. Kyievi, Natsional’noho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav» u m. Pereiaslavi-Khmel’nyts’komu Kyivs’koi oblasti ta Derzhavnoho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka «Posullia» u s. Pustoviitivka Romens’koho raionu Sums’koi oblasti. U roboti zastosovano metody teoretychnykh doslidzhen’, u t. ch. strukturno-henetychnoho analizu i syntezu, metody bibliohrafichnykh, arkhivnykh, kartohrafichnykh, ikonohrafichnykh doslidzhen’, a takozh metody empirychnykh doslidzhen’: naturni doslidzhennia, porivniannia ta kartohrafuvannia. Rezul’tatamy tsiiei roboty ie naukovo-proektna dokumentatsiia, spriamovana na zberezhennia i optymal’ne vykorystannia pam'iatok ta tradytsiinoho kharakteru seredovyshcha kozhnoho z predstavlenykh tut zapovidnykiv. Vidtak tsia monohrafiia, iak i poperednia, mozhe buty metodychnym oriientyrom pry rozroblenni analohichnoi naukovo-proektnoi dokumentatsii. Prysviachuiet’sia pam’iati vydatnoho ukrains’koho muzeichyka i pam ’ iatkookhorontsia, zasnovnyka i pershoho dyrektora Natsional’noho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav», Heroia Ukrainy Mykhaila Іvanovycha Sikors’koho /// У цій монографії узагальнено унікальний досвід Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень щодо розроблення планів організації території заповідників як основної та вкрай необхідної науково-проектної документації, що визначає функціонування і подальший розвиток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у м. Києві, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області та Державного історико-культурного заповідника «Посулля» у с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області. У роботі застосовано методи теоретичних досліджень, у т. ч. структурно-генетичного аналізу і синтезу, методи бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних досліджень, а також методи емпіричних досліджень: натурні дослідження, порівняння та картографування. Результатами цієї роботи є науково-проектна документація, спрямована на збереження і оптимальне використання пам'яток та традиційного характеру середовища кожного з представлених тут заповідників. Відтак ця монографія, як і попередня, може бути методичним орієнтиром при розробленні аналогічної науково-проектної документації. Присвячується пам’яті видатного українського музейчика і пам ’ яткоохоронця, засновника і першого директора Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Героя України Михайла Івановича Сікорського

Browse these categories as well: Ukraine, Books, Architecture, History, Art, Single copies, Kulturgeschichte, Kunst, Rare and Valuable Books, Ukraine