Kompetentsiia mistsevykh orhaniv vykonavchoi vlady, rehio- nal’nykh i mis’kykh orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u sferi hospodariuvannia / Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіо- нальних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання

Product no.: 11_01_017
20.61
Price includes VAT,


Mamutov, V. / Мамутов, В. | 978-966-667-424-4 | Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 320 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Author Mamutov, V. / Mamutov, V. / Мамутов, В.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 320 S.
ISBN 978-966-667-424-4
Detail У книзі систематизовано положення окремих нормативних актів України, які визначають компетенцію місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання. Систематизацію нормативного матеріалу здійснено за критерієм сфери реалізації зазначеними органами господарської компетенції. ///  U knyzi systematyzovano polozennja okremych normatyvnych aktiv Ukrajiny, jaki vyznacajut’ kompetenciju miscevych orhaniv vykonavcoji vlady, rehional’nych i mis’kych orhaniv miscevoho samovrjaduvannja u sferi hospodarjuvannja. Systematyzaciju normatyvnoho materialu zdijsneno za kryterijem sfery realizaciji zaznacenymy orhanamy hospodars’koji kompetenciji. /// U knyzi systematyzovano polozhennia okremykh normatyvnykh aktiv Ukrainy, iaki vyznachaiut’ kompetentsiiu mistsevykh orhaniv vykonavchoi vlady, rehional’nykh i mis’kykh orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u sferi hospodariuvannia. Systematyzatsiiu normatyvnoho materialu zdiisneno za kryteriiem sfery realizatsii zaznachenymy orhanamy hospodars’koi kompetentsii.

Browse these categories as well: Ukraine, Jurisprudence, Economics