Augustín Morávek. Od arizácií k deportáciám

Product no.: 11_05_017
22.00
Price includes VAT,


Mičev, Stanislav | 978-80-970238-8-1 | Múzeum Slovenského Národného Povstania | 2010 | 122 S. | Banská Bystrica

Additional product information

Publisher Múzeum Slovenského národného povstania
Author Mičev, Stanislav
City Banská Bystrica
Pages 122 S.
ISBN 978-80-970238-8-1
Detail Autor práce sa pustil do spracovania témy, ktorá súvisí s problematikou holokaustu na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. Hoci výskumné aktivity mnohých bádateľov po novembri 1989 širokospektrnálne "pokryli" túto tému, podiel Augustína Morávka ako hýbateľa a urýchľovača arizácie a jednej z rozhodujúcich person pri naštartovaní konečného riešenia židovskej otázky bol až z nepochopiteľných dôvodov dodnes nespracovaný. Autonómnosť a jedinečnosť témy, ktorá súvisí s procesom arizácie na Slovensku, so súradnicami politického zápasu o moc v štáte medzi radikálmi a umiernenými ľudákmi, skorupciami, politickými postupmi a s osobným obohacovaním sa zainteresovaných činiteľov, spočíva aj v tom, že podiel A. Morávka na vytváraní tejto najtemnejšej kapitoly novodobých dejín Slovenska nebol hlbinne spracovaný v podstatných príčinných súvislostiach a zhodnotený na časovej priamke dôsledkov ústiacich do tragédie deportácií do vyhladzovacích táborov v roku 1942.

Browse these categories as well: Slovakia, Modern History