Monety Baltiis’kykh krain 1796-1950 rr. Kataloh / Монети Балтійських країн 1796-1950 рр. Каталог

Product no.: 11_24_013
26.00
Price includes VAT,


Zahreba M. / Загреба М. | | Lohos / Логос | 2010 | 128 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Lohos / Lohos / Логос
Author Zahreba M. / Zahreba M. / Загреба М.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 128 S.
ISBN 0
Detail U katalozi mistyt’sja zobrazennja monet, a takoz jichni technicni parametry, opysannja lehend, hurtiv ta rynkovi ciny na dva stany zberezennja.Predstavleno monety karbovani u 1796-1850 rr. vasal’nymy derzavnymy utvorennjamy, jaki isnuvaly na terytoriji pol’s’kych, lytovs’kych ta ukrajins’kych zemel’ pislja tret’oho podilu Reci Pospolitoji: Sileziji, Schidnoji ta Pivdennoji Prussiji, Dancyha (u skladi korolivstva Prussija), Vil’noho mista Dancyha, mista Zamostja, Hercohstva Varsavs’koho, Velykoho hercohstva Poznans’koho, Konhresovoho korolivstva, Lystopadovoho povstannja ta mista Krakova.Monety Pol’sci karbovani u 1916-1939 rr.: okupacijni monety Nimeccyny dlja baltijs’kych krajin ta Pol’sci, Pol’s’koji Respubliky (obihovi, juvilejni ta probni), monety hetto mista Lodz’ (1940-1944 rr.) ta PNR (1949 r.). Takoz monety Baltijs’kych krajin: Vil’noho mista Dancyh (1919-1939), Estoniji (1919-1940), Latviji (1918-1940), Lytvy (1918-1940) ta Finljandiji (1809-1952). /// U katalozi mistyt’sia zobrazhennia monet, a takozh ikhni tekhnichni parametry, opysannia lehend, hurtiv ta rynkovi tsiny na dva stany zberezhennia.Predstavleno monety karbovani u 1796-1850 rr. vasal’nymy derzhavnymy utvorenniamy, iaki isnuvaly na terytorii pol’s’kykh, lytovs’kykh ta ukrains’kykh zemel’ pislia tret’oho podilu Rechi Pospolitoi: Silezii, Skhidnoi ta Pivdennoi Prussii, Dantsyha (u skladi korolivstva Prussiia), Vil’noho mista Dantsyha, mista Zamostia, Hertsohstva Varshavs’koho, Velykoho hertsohstva Poznans’koho, Konhresovoho korolivstva, Lystopadovoho povstannia ta mista Krakova.Monety Pol’shchi karbovani u 1916-1939 rr.: okupatsiini monety Nimechchyny dlia baltiis’kykh krain ta Pol’shchi, Pol’s’koi Respubliky (obihovi, iuvileini ta probni), monety hetto mista Lodz’ (1940-1944 rr.) ta PNR (1949 r.). Takozh monety Baltiis’kykh krain: Vil’noho mista Dantsyh (1919-1939), Estonii (1919-1940), Latvii (1918-1940), Lytvy (1918-1940) ta Finliandii (1809-1952). /// У каталозі міститься зображення монет, а також їхні технічні параметри, описання легенд, гуртів та ринкові ціни на два стани збереження.Представлено монети карбовані у 1796-1850 рр. васальними державними утвореннями, які існували на території польських, литовських та українських земель після третього поділу Речі Посполітої: Сілезії, Східної та Південної Пруссії, Данцига (у складі королівства Пруссія), Вільного міста Данцига, міста Замостя, Герцогства Варшавського, Великого герцогства Познанського, Конгресового королівства, Листопадового повстання та міста Кракова.Монети Польщі карбовані у 1916-1939 рр.: окупаційні монети Німеччини для балтійських країн та Польщі, Польської Республіки (обігові, ювілейні та пробні), монети гетто міста Лодзь (1940-1944 рр.) та ПНР (1949 р.). Також монети Балтійських країн: Вільного міста Данциг (1919-1939), Естонії (1919-1940), Латвії (1918-1940), Литви (1918-1940) та Фінляндії (1809-1952).

Browse these categories as well: Books, Genealogy. Heraldry, History, Numismatics. Faleristics