Sіmvaly і herby ziamel’ Belarusі u Х–ХVІІІ stst.: heral’dychna-sfrahіstychnyia narysy


Sіmvaly і herby ziamel’ Belarusі u Х–ХVІІІ stst.: heral’dychna-sfrahіstychnyia narysy

Product no.: 12_46_021
22.00
Price includes VAT,


Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ стст.: геральдычна-сфрагістычныя нарысы / A. Shalanda / А. Шаланда | 978-985-08-1470-8 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 182 S. | Minsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author A. Salanda / A. Shalanda / А. Шаланда
City Minsk / Minsk / Мінск
Pages 182 S.
ISBN 978-985-08-1470-8
Detail Vydanne prysvecana zjamel’naj sіmvolіcy і heral’dycy Belarusі na pracjahu іsnavannja troch jae asnounych dzjarzaunych utvarennjau u X–XVІІІ stst. – Polackaj dzjarzavy, Vjalіkaha Knjastva Lіtouskaha, Ruskaha і Zamojckaha і Recy Paspalіtaj. Dasledujucca sіmvolіka і heral’dyka polackіch dzjarzaunych utvarennjau, vytokі і skladvanne herba «Pahonja», herby na charuhvach belaruska-lіtouskaha vojska u bіtve pad Hrunval’dam 1410 h., «herbavyja vojny» pamіz VKL і Pol’scaj napjaredadnі і paslja Ljublіnskaj unіі 1569 h., vjalіkіja pjacatkі VKL Stefana Batoryja і dynastyі Vazau, a taksama herby Smalenskaha і Navahradskaha vajavodstvau. /// Vydanne prysvechana ziamel’nai sіmvolіtsy і heral’dytsy Belarusі na pratsiahu іsnavannia trokh iae asnounykh dziarzhaunykh utvarenniau u Х–ХVІІІ stst. – Polatskai dziarzhavy, Vialіkaha Kniastva Lіtouskaha, Ruskaha і Zhamoitskaha і Rechy Paspalіtai. Dasleduiutstsa sіmvolіka і heral’dyka polatskіkh dziarzhaunykh utvarenniau, vytokі і skladvanne herba «Pahonia», herby na kharuhvakh belaruska-lіtouskaha voiska u bіtve pad Hrunval’dam 1410 h., «herbavyia voiny» pamіzh VKL і Pol’shchai napiaredadnі і paslia Liublіnskai unіі 1569 h., vialіkіia piachatkі VKL Stefana Batoryia і dynastyі Vazau, a taksama herby Smalenskaha і Navahradskaha vaiavodstvau. /// Выданне прысвечана зямельнай сімволіцы і геральдыцы Беларусі на працягу існавання трох яе асноўных дзяржаўных утварэнняў у Х–ХVІІІ стст. – Полацкай дзяржавы, Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і Рэчы Паспалітай. Даследуюцца сімволіка і геральдыка полацкіх дзяржаўных утварэнняў, вытокі і складванне герба «Пагоня», гербы на харугвах беларуска-літоўскага войска ў бітве пад Грунвальдам 1410 г., «гербавыя войны» паміж ВКЛ і Польшчай напярэдадні і пасля Люблінскай уніі 1569 г., вялікія пячаткі ВКЛ Стэфана Баторыя і дынастыі Вазаў, а таксама гербы Смаленскага і Наваградскага ваяводстваў.

Browse these categories as well: Belarus, Genealogy. Heraldry, History