Gražina Marija Martinaitienė : bibliografija, 1968-2017 m.


Gražina Marija Martinaitienė : bibliografija, 1968-2017 m.

Product no.: 17_26_017
18.00
Price includes VAT,


Gražina Marija Martinaitienė : bibliografija, 1968-2017 m. / Laima Kunickytė / Laima Kunickytė | 978-609-8061-49-9 | Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lietuvos kultūros tyrimų institutas | 2017 | 103 S. | Vilnius / Vilnius

Additional product information

Publisher Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Author Laima Kunickytė / Laima Kunickytė / Laima Kunickytė
City Vilnius / Vilnius / Vilnius
Pages 103 S.
ISBN 978-609-8061-49-9
Detail Šioje bibliografijos rodyklėje suregistruoti žymios Lietuvos dailės istorikės, kultūrologės, humanitarinių mokslų daktarės (habilitacijos procedūra 2008 m.), Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatės (2009 m.) Gražinos Marijos Martinaitienės per beveik penkiasdešimt metų publikuoti darbai: parengtos knygos, sudaryti ir redaguoti moksliniai leidiniai, paskelbti moksliniai straipsniai ir dailės kūrinių aprašai, mokslo populiarinimo straipsniai, recenzijos, vertimai ir kita. Skelbiama literatūra apie G. M. Martinaitienę ir jos mokslinius darbus. Taip pat publikuojamas žinomos dailės istorikės profesorės Aleksandros Aleksandravičiūtės įžanginis straipsnis, pristatantis svarbiausius G. M. Martinaitienės biografijos faktus ir mokslinę veiklą. /// ///

Browse these categories as well: Lithuania, Lithuania, Librarianship, Art