Skovoroda, Hryhorii. Red. Leonid Ushkalov / Повна академічна збірка творів. Ред. Леонід Ушкалов

Product no.: 11_02_030
120.00
Price includes VAT,


Povna akademichna zbirka tvoriv. Za redaktsiieiu prof. Leonida Ushkalova / Сковорода, Григорі | 978-966-372-330-3 | Maidan / Майдан | 2010 | 1400 S. | Kharkiv / Харків

Additional product information

Publisher Majdan / Maidan / Майдан
Author Povna akademicna zbirka tvoriv. Za redakcijeju prof. Leonida Uskalova / Povna akademichna zbirka tvoriv. Za redaktsiieiu prof. Leonida Ushkalova / Сковорода, Григорі
City Charkiv / Kharkiv / Харків
Pages 1400 S.
ISBN 978-966-372-330-3
Detail Ця книга — перше видання творів великого українського поета та філософа Григорія Савовича Сковороди (1722—1794) академічного формату. Воно з’явилося під егідою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка й Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України. Харківське видання пропонує читачеві ретельно підготовлені за рукописами і основними (кращими) списками тексти Сковороди, згідно з вимогами сучасної текстології. Атрибутовані цитати, алюзії й ремінісценції удосталь присутні у творах Сковороди, що дозволило не тільки створити належний науковий апарат, але й виправити численні помилки переписувачів і видавців минулих років, правильно розмежувати цитати й власне авторський текст, розшифрувати наявні в рукописах скорочення тощо. Українські переклади латинських і грецьких текстів Сковороди подаються в оновленій редакції (присутні і самі оригінали). Особливе місце у виданні займають великі й професійно-якісні коментарі до сковородинівських ідей, універсалій і образів, які пов’язані із древньою грецькою й римською літературою, вітчизняною і новоєвропейською традиціями, українською бароковою книжністю. /// Cja knyha — perse vydannja tvoriv velykoho ukrajins’koho poeta ta filosofa Hryhorija Savovyca Skovorody (1722—1794) akademicnoho formatu. Vono z’javylosja pid ehidoju Іnstytutu literatury im. T. H. Sevcenka j Іnstytutu filosofiji im. H. S. Skovorody Nacional’noji akademiji nauk Ukrajiny. Charkivs’ke vydannja proponuje cytacevi retel’no pidhotovleni za rukopysamy i osnovnymy (krascymy) spyskamy teksty Skovorody, zhidno z vymohamy sucasnoji tekstolohiji. Atrybutovani cytaty, aljuziji j reminiscenciji udostal’ prysutni u tvorach Skovorody, sco dozvolylo ne til’ky stvoryty naleznyj naukovyj aparat, ale j vypravyty cyslenni pomylky perepysuvaciv i vydavciv mynulych rokiv, pravyl’no rozmezuvaty cytaty j vlasne avtors’kyj tekst, rozsyfruvaty najavni v rukopysach skorocennja tosco. Ukrajins’ki pereklady latyns’kych i hrec’kych tekstiv Skovorody podajut’sja v onovlenij redakciji (prysutni i sami oryhinaly). Osoblyve misce u vydanni zajmajut’ velyki j profesijno-jakisni komentari do skovorodynivs’kych idej, universalij i obraziv, jaki pov’jazani iz drevn’oju hrec’koju j ryms’koju literaturoju, vitcyznjanoju i novojevropejs’koju tradycijamy, ukrajins’koju barokovoju knyznistju.

Browse these categories as well: Ukraine, Books, Literary criticism, Philosophy, Ukrainian Studies, Ukraine, Slawistik, Valuable Single Copies, Geschichte, Kulturgeschichte, Philosophie