Narysy vojennoho mystectva Davn’oji Rusi / Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі

Product no.: 11_02_053
82.00
Price includes VAT,


Kotljar, M. / Котляр, М. | 978-966-1530-30-9 | Nas Cas / Наш Час | 2010 | 280 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Nas Cas / Nas Cas / Наш Час
Author Kotljar, M. / Kotljar, M. / Котляр, М.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 280 S.
ISBN 978-966-1530-30-9
Detail Книжка відомого фахівця з історії Київської Русі охоплює широке коло тем військової справи і воєнного мистецтва XII—XIII ст., більшість яких не знайшли достатнього відображення в науковій літературі: склад і комплектування війська, стратегія і тактика, князі-полководці й воєводи, найманці, союзники і противники, бойові й похідні порядки давньоруського війська тощо. Розглянуто також стратегію оборони державних рубежів, фортифікації міст і замків, облогові й захисні знаряддя. /// Knyzka vidomoho fachivcja z istoriji Kyjivs’koji Rusi ochopljuje syroke kolo tem vijs’kovoji spravy i vojennoho mystectva XII—XIII st., bil’sist’ jakych ne znajsly dostatn’oho vidobrazennja v naukovij literaturi: sklad i komplektuvannja vijs’ka, stratehija i taktyka, knjazi-polkovodci j vojevody, najmanci, sojuznyky i protyvnyky, bojovi j pochidni porjadky davn’orus’koho vijs’ka tosco. Rozhljanuto takoz stratehiju oborony derzavnych rubeziv, fortyfikaciji mist i zamkiv, oblohovi j zachysni znarjaddja. /// Knyzka vidomoho fachivcja z istoriji Kyjivs’koji Rusi ochopljuje syroke kolo tem vijs’kovoji spravy i vojennoho mystectva XII—XIII st., bil’sist’ jakych ne znajsly dostatn’oho vidobrazennja v naukovij literaturi: sklad i komplektuvannja vijs’ka, stratehija i taktyka, knjazi-polkovodci j vojevody, najmanci, sojuznyky i protyvnyky, bojovi j pochidni porjadky davn’orus’koho vijs’ka tosco. Rozhljanuto takoz stratehiju oborony derzavnych rubeziv, fortyfikaciji mist i zamkiv, oblohovi j zachysni znarjaddja.

Browse these categories as well: Ukraine, Archaeology, History, Military, Valuable Single Copies, Archaeologie