Jezik između lingvistike i politike

Product no.: 14_24_029
27.00
Price includes VAT,


/ Vesna Požgaj Hadži / | 978-86-7562-115-7 | XX vek / | 2013 | 190 s. | Beograd /

Additional product information

Publisher XX vek / XX vek /
Author Vesna Požgaj Hadži / Vesna Požgaj Hadži /
City Beograd / Beograd /
Pages 190 s.
ISBN 978-86-7562-115-7
Detail Knjiga Između lingvistike i politike sadrži ove radove: Vojko Gorjanc – Slovenačka jezička politika i odnosi društvene moći;Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, Vlado Miheljak – Srpskohrvatski jezik iz slovenske perspektive; Jagoda Granić – Pogled na noviju hrvatsku standardnojezičnu praksu; Ranko Bugarski – Jezička politika i jezička stvarnost u Srbiji posle 1991. godine; Marina Katnić-Bakaršić – Bosanskohercegovačka sociolingvistička previranja /// ///

Browse these categories as well: Politics, Slavic studies, Linguistics