Holokost i suchasnist’. Chasopys. 1 (7) (2010) / Голокост і сучасність. Часопис. 1 (7)

Product no.: 11_02_029
15.70
Price includes VAT,


/ | | Ukrains’kyi tsentr vyvchennia istorii Holokostu / Український центр вивчення історії Голокосту | 2010 | 200 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Ukrajins’kyj centr vyvcennja istoriji Holokostu / Ukrains’kyi tsentr vyvchennia istorii Holokostu / Український центр вивчення історії Голокосту
Author / /
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 200 S.
ISBN 0
Volume 1 (7)
Detail Часопис присвячено вивченню аспектів Голокосту, що мав місце на українських землях в 1941-44. Він має на меті: сприяти поглибленому висвітленню різних аспектів Голокосту, що мав місце на українських землях; виявленню спільного та особливого в історії Голокосту на окупованій нацистами території України в порівнянні з іншими регіонами колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; дослідженню специфічних рис Голокосту в різних регіонах окупованої України; стимулювати до використання раніше не введених до наукового обігу джерел, що зберігаються як в українських, так і в закордонних архівах, а також залучення джерел іншого характеру (свідоцтв, спогадів тощо). Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів. Видається двічі на рік. Мова видання українська і російська. /// Casopys maje na meti vyvcennja aspektiv Holokostu, sco mav misce na ukrajins’kych zemljach v 1941-44; vyjavlennja spil’noho ta osoblyvoho v istoriji Holokostu v Ukrajini v porivnjanni z rehionamy Jevropy; doslidzennja specyficnych rys Holokostu v rehionach Ukr. Vydannja nadaje misce dlja publikaciji doslidnykam z Ukrajiny ta insych krajin, jaki specializujut’sja na vyvcenni istoriji Holokostu ta insych henocydiv. /// Chasopys maie na meti vyvchennia aspektiv Holokostu, shcho mav mistse na ukrains’kykh zemliakh v 1941-44; vyiavlennia spil’noho ta osoblyvoho v istorii Holokostu v Ukraini v porivnianni z rehionamy Ievropy; doslidzhennia spetsyfichnykh rys Holokostu v rehionakh Ukr. Vydannia nadaie mistse dlia publikatsii doslidnykam z Ukrainy ta inshykh krain, iaki spetsializuiut’sia na vyvchenni istorii Holokostu ta inshykh henotsydiv.

Browse these categories as well: Ukraine, Jewish Studies, Modern History