Ukrains’ka kul’tura XX – pochatku XXI stolit’  / Українська культура ХХ – початку ХХІ століть

Product no.: 11_25_010
48.00
Price includes VAT,


Redkol. T. 5, kn. 1 : M.H. Zhulyns’kyi / Редкол. Т. 5, кн. 1 : М.Г. Жулинський | 978-966-00-0874-0 (Т. 5, кн. 1) | Іn-t literatury im.T.H.Shevchenka , Naukova dumka  / Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка , Наукова думка  | 2011 | 863 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Іn-t literatury im.T.H.Sevcenka , Naukova dumka  / Іn-t literatury im.T.H.Shevchenka , Naukova dumka  / Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка , Наукова думка
Author Redkol. T. 5, kn. 1 : M.H. Zulyns’kyj / Redkol. T. 5, kn. 1 : M.H. Zhulyns’kyi / Редкол. Т. 5, кн. 1 : М.Г. Жулинський
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 863 S.
ISBN 978-966-00-0874-0 (Т. 5, кн. 1)
Series Історія української культури у 5 томах/ Іstorija ukrajins’koji kul’tury u 5 tomach/ Іstoriia ukrains’koi kul’tury u 5 tomakh
Volume Том 5, Книга 1
Detail Casovyj vidrizok, rozhljaduvanyj u zaversal’nomu tomi p’jatytomnoji "Іstoriji ukrajins’koji kul’tury", ochopljuje period XX – pocatku XXI st. Tom vychodyt’ u tr’och knyhach. Knyhy persa i druha mistjat’ istorycnyj narys etapiv rozvytku ukrajins’koji kul’tury vid pocatku XX st. do s’ohodennja, a takoz ohljad zminjuvanoho protjahom desjatylit’ stanu ukrajins’koji movy, vahomych nadban’ nacional’noho mystectva ta architektury. U knyzi tretij predstavleno kul’turolohicnyj aspekt postupu u haluzjach sociohumanitarnych, tocnych ta technicnych nauk, zroblena sproba z’jasuvaty zahal’nokul’turne znacennja nacional’nych naukovych vidkryttiv ta technicno-cyvilizacijnych zdobutkiv. Znacnu castynu knyhy tret’oji prysvjaceno pytannjam zberezennja, vidtvorennja, funkcionuvannja j zbahacennja kul’turnych fenomeniv ta struktur. Knyhy bahato iljustrovani. /// Chasovyi vidrizok, rozhliaduvanyi u zavershal’nomu tomi p’iatytomnoi "Іstorii ukrains’koi kul’tury", okhopliuie period KhKh – pochatku XXI st. Tom vykhodyt’ u tr’okh knyhakh. Knyhy persha i druha mistiat’ istorychnyi narys etapiv rozvytku ukrains’koi kul’tury vid pochatku XX st. do s’ohodennia, a takozh ohliad zminiuvanoho protiahom desiatylit’ stanu ukrains’koi movy, vahomykh nadban’ natsional’noho mystetstva ta arkhitektury. U knyzi tretii predstavleno kul’turolohichnyi aspekt postupu u haluziakh sotsiohumanitarnykh, tochnykh ta tekhnichnykh nauk, zroblena sproba z’iasuvaty zahal’nokul’turne znachennia natsional’nykh naukovykh vidkryttiv ta tekhnichno-tsyvilizatsiinykh zdobutkiv. Znachnu chastynu knyhy tret’oi prysviacheno pytanniam zberezhennia, vidtvorennia, funktsionuvannia i zbahachennia kul’turnykh fenomeniv ta struktur. Knyhy bahato iliustrovani. /// Часовий відрізок, розглядуваний у завершальному томі п’ятитомної "Історії української культури", охоплює період ХХ – початку ХХІ ст. Том виходить у трьох книгах. Книги перша і друга містять історичний нарис етапів розвитку української культури від початку ХХ ст. до сьогодення, а також огляд змінюваного протягом десятиліть стану української мови, вагомих надбань національного мистецтва та архітектури. У книзі третій представлено культурологічний аспект поступу у галузях соціогуманітарних, точних та технічних наук, зроблена спроба з’ясувати загальнокультурне значення національних наукових відкриттів та технічно-цивілізаційних здобутків. Значну частину книги третьої присвячено питанням збереження, відтворення, функціонування й збагачення культурних феноменів та структур. Книги багато ілюстровані.

Browse these categories as well: Books, Encyclopedias, Cultural history, Art