Shliakhta Slonimskogo poveta: spisok XVIII st.


Shliakhta Slonimskogo poveta: spisok XVIII st.

Product no.: 12_46_018
29.00
Price includes VAT,


Шляхта Слонимского повета: список XVIII ст. / Anishchenko E.K. / Анищенко Е.К. | 978-985-6888-85-7 | Vyd. V. Khursik / Выд. В. Хурсік | 2012 | 244 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Vyd. V. Chursik / Vyd. V. Khursik / Выд. В. Хурсік
Author Aniscenko E.K. / Anishchenko E.K. / Анищенко Е.К.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 244 S.
ISBN 978-985-6888-85-7
Detail Vpervye podrobno predstavleny alfavitnye spiski netitulovannoj sljachty Slonimskogo poveta na osnove uceta ee v knigach zemskich i grodskich sudov na protjazenii vsego XVIII stoletija. Privodimye dannye mogut posluzit’ ischodnym materialom dlja detal’nogo issledovanija genealogii ukazannych lic v ljuboj retrospekcii. V prilozenii daetsja oficial’nyj vyvod sljachty poveta v 1798 g. i, cto ocen’ vazno, spisok vsech zitelej poveta pervoj poloviny XVIII stoletija. /// Vpervye podrobno predstavleny alfavitnye spiski netitulovannoi shliakhty Slonimskogo poveta na osnove ucheta ee v knigakh zemskikh i grodskikh sudov na protiazhenii vsego XVIII stoletiia. Privodimye dannye mogut posluzhit’ iskhodnym materialom dlia detal’nogo issledovaniia genealogii ukazannykh lits v liuboi retrospektsii. V prilozhenii daetsia ofitsial’nyi vyvod shliakhty poveta v 1798 g. i, chto ochen’ vazhno, spisok vsekh zhitelei poveta pervoi poloviny XVIII stoletiia. /// Впервые подробно представлены алфавитные списки нетитулованной шляхты Слонимского повета на основе учета ее в книгах земских и гродских судов на протяжении всего XVIII столетия. Приводимые данные могут послужить исходным материалом для детального исследования генеалогии указанных лиц в любой ретроспекции. В приложении дается официальный вывод шляхты повета в 1798 г. и, что очень важно, список всех жителей повета первой половины XVIII столетия.

Browse these categories as well: Belarus, Genealogy. Heraldry, History