Srbija i njen Jug : "južnjački dijalekti" između jezika, kulture i politike

Product no.: 16_08_036
32.00
Price includes VAT,


Srbija i njen Jug : "južnjački dijalekti" između jezika, kulture i politike / Tanja Petrović / Tanja Petrović | 978-86-7718-147-5 | Fabrika knjiga / Fabrika knjiga | 2015 | 142 S. | Beograd / Beograd

Additional product information

Publisher Fabrika knjiga / Fabrika knjiga / Fabrika knjiga
Author Tanja Petrović / Tanja Petrović / Tanja Petrović
City Beograd / Beograd / Beograd
Pages 142 S.
ISBN 978-86-7718-147-5
Detail “Ključno pitanje na koje pokušavam da odgovorim u ovoj studiji glasi: kako je došlo do toga da se teritorijalno određeni jezički varijeteti povezuju sa kategorijama niskog kulturnog ukusa i nizom negativnih pojava u srpskom društvu, te kakve društvene i političke implikacije ima to povezivanje?”Tanja Petrović /// ///

Browse these categories as well: Serbia, Politics, Modern history