Tradytsyі raz’bianoha dekoru u narodnai arkhіtektury paudneva-uskhodniai Belarusі


Tradytsyі raz’bianoha dekoru u narodnai arkhіtektury paudneva-uskhodniai Belarusі

Product no.: 16_38_018
30.42
Price includes VAT,


Традыцыі разьбянога дэкору ў народнай архітэктуры паўднёва-ўсходняй Беларусі : канец ХІХ — першая палова ХХ ст. / Malіkau, Ia.R. / Малікаў, Я.Р. | 978-985-08-2040-2 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2016 | 240 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Malіkau, Ja.R. / Malіkau, Ia.R. / Малікаў, Я.Р.
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 240 S.
ISBN 978-985-08-2040-2
Detail Dasledavanne prysvecana adnoj z jarkіch, ale malavjadomych asablіvascej narodnaj archіtektury paudneva-uschodnіch raenau Belarusі, pers za use sucasnaj Homel’skaj voblascі — tradycyі raz’bjanoha archіtekturnaha dekoru. Knіha zasnavana na materyjalach, sabranych autaram u vynіku smathadovych ekspedycyjnych zborau z terytoryі 21 raena Homel’skaj voblascі, a taksama nekal’kіch susednіch raenau Mahіleuskaj і Bresckaj ablascej. Na asnove bahataha faktalahіcnaha materyjalu u raboce upersynju sіstemna raskryty krynіcy pachodzannja і asablіvascі razvіccja narodnaha archіtekturnaha dekoru u dasledavanym rehіene, vyjauleny catyry jaho lakal’nyja tradycyі і prapanavana novaja sіstema klasіfіkacyі. /// /// Даследаванне прысвечана адной з яркіх, але малавядомых асаблівасцей народнай архітэктуры паўднёва-ўсходніх раёнаў Беларусі, перш за ўсё сучаснай Гомельскай вобласці — традыцыі разьбянога архітэктурнага дэкору. Кніга заснавана на матэрыялах, сабраных аўтарам у выніку шматгадовых экспедыцыйных збораў з тэрыторыі 21 раёна Гомельскай вобласці, а таксама некалькіх суседніх раёнаў Магілёўскай і Брэсцкай абласцей. На аснове багатага факталагічнага матэрыялу ў рабоце ўпершыню сістэмна раскрыты крыніцы паходжання і асаблівасці развіцця народнага архітэктурнага дэкору ў даследаваным рэгіёне, выяўлены чатыры яго лакальныя традыцыі і прапанавана новая сістэма класіфікацыі.

Browse these categories as well: Belarus, Architecture, History, Art